Du er her:

Låste døre skader mennesker med handicap

28. januar 2018

Thorkild Olesen advarer mod flere låste døre og mere tvang overfor mennesker med udviklingshæmning. Tvang har nemlig konsekvenser.

Debatindlæg i Fyens Stifttiden søndag 28. januar 2018

Låste døre skader mennesker

Af: Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

Skal loven ændres, så man kan låse beboere med handicap inde på bosteder? Det mener flere pårørende til beboere med udviklingshæmning på et bosted nær Skanderborg. For nylig har myndighederne nemlig påbudt at ændre låsene, så beboerne selv kan gå ud.

Jeg forstår, at de pårørende er bekymrede for, om deres familiemedlemmer forlader bostedet og kommer til skade. Men flere låse og mere tvang er også en farlig vej at gå.

Tvang og låste døre kan i værste tilfælde give traumer og depressioner for beboerne med handicap. De kan blive mere udadreagerende og gøre skade på sig selv.

Man bør i stedet forebygge, at beboerne forlader bostedet til fare for dem selv.

Der skal være nok personale, som kan udføre de socialpædagogiske indsatser, der virker.

Se mod demensområdet, hvor man med store politiske planer har gode erfaringer med at nedbringe tvang og låste døre.

Lad mig give et eksempel fra en rapport fra Socialstyrelsen: I et projekt formår man at forebygge, at Julie med demens forlader afdelingen om natten for at samle skrald. Personalet opfanger, at Julie kan lide at samle smukke ting og arrangere dem. Derfor laver man et bord med billeder, naturting og pyntegenstande, der fanger opmærksomheden.

Bordet bliver kørt frem om aftenen på afdelingen, og Julies aftenture forsvinder.

Tvang og låste døre skal være undtagelsen, ikke reglen.

Julies historie er et eksempel på forebyggelse, der åbenlyst er at foretrække.

Der er noget meget principielt på spil i denne diskussion: I gamle dage blev tvang benyttet i udbredt grad, og mennesker med handicap blev opbevaret på lukkede institutioner. Noget der mest af alt mindede om et fængsel. Vil vi tilbage dertil? Nej. Derfor skal vi passe på med at lade enkeltsager åbne døren for mere tvang.

I dag har mennesker med handicap fået rettigheder og skal have frihed ligesom alle andre. Det skal vi værne om. Så er det vores opgave at sikre en omsorgspligt for disse mennesker, der er i takt med almene frihedsrettigheder.