Du er her:

Lang vej endnu til fuld inklusion af mennesker handicap

25. februar 2019

En ny rapport til FN's Handicapkomité dokumenterer, at der stadig er mange udfordringer for mennesker med handicap i Danmark, Grønland og på Færøerne. Det gælder bl.a. inden for sundhed, uddannelse og tilgængelighed. Rapporten stiller kritiske spørgsmål, som FN’s Handicapkomité forhåbentlig vil bede den danske regering om at svare på.

Dannmark har forpligtet sig til at leve op til FN’s Handicapkonvention. Der er langt igen, og på nogle områder går det endda den forkerte vej. Fx får færre personer med handicap en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Det fremgår af den rapport, DH og andre civilsamfundsorganisationer har lavet. Rapporten sætter fingeren på de ømme punkter og kommer med forslag til de spørgsmål, FN's Handicapkomité skal stille den danske stat her i foråret. Ud over uddannelse peger rapporten på en række andre emner.

  • Det er godt, at der er indført et bredt forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Men det er skidt, at loven undtager rimelig tilpasning og tilgængelighed
  • Vi venter stadig på en ambitiøs tværgående handicaphandlingsplan i Danmark.
  • Det er ikke lykkedes at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien.  
  • Overdødeligheden blandt mennesker med psykiske og kognitive handicap er stadig alt for voldsom. Vi savner handling, fx i form af indførelse af sundhedstjek.    
  • Regeringen har vist vilje til at få flere mennesker med handicap i arbejde. Men der er langt til målet: beskæftigelsen er nede omkring 54 %.
  • Tilgængelighed: Her er meget at gøre endnu bl.a. en omfattende plan. Og der er enkelte pinlige forringelser – fx ringere adgang til enfamilieshuse.
  • Besynderlige aldersbarrierer: Der er handicapydelser, man ikke kan få, når man har nået folkepensionsalderen (ledsagelse og kompensation for handicap-merudgifter).

DH vil fremover arbejde for et mere omfattende forbud mod diskrimination af handicap og en samlet handicappolitisk handlingsplan. 

Fra DH's side skal der lyde en stor tak til de mange organisationer, der har bidraget til rapporten.

Nu skal FN's Handicapkomité tage stilling til hvilke punkter, Danmark skal forholde sig til. Det sker i den kommende eksamination af Danmarks opfyldelse af FN's handicapkonvention. 

Danmark eksamineres af FN's Handicapkomité

Februar 2019:
DH og andre civilsamfundsorganisationer sender forslag til emner for eksaminationen til handicapkomitéen.

April 2019:
FN’s Handicapkomité vedtager en liste over emner for eksaminationen.

Foråret 2020:
Den danske stat skal give en status på hvert emne på listen fra komitéen.

Efteråret 2020: Repræsentanter fra den danske stat og FN’s Handicapkomité mødes til en eksamination af Danmarks indsats for at leve op til FN’s Handicapkonvention