Du er her:

Lange skoledage går ud over idrætten

29. juni 2016

Børn og unge med handicap må opgive idrætsaktiviteter efter skoletid som følge af Folkeskolereformen

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF), der har spurgt 41 idrætsforeninger, der tilbyder idræt til børn med handicap. I undersøgelsen svarer 40 pct. af klubberne, at børnene er for trætte til at dyrke idræt på grund af reformens længere skoledage. 

Det samme resultat fremgik af DH’s inklusionsundersøgelse, som i foråret  blev gennemført blandt forældre til børn med handicap. Her svarede 68 pct. af forældrene, at deres barn har udfordringer på grund af den længere skoledag.

Folkeskolereformen skulle gerne give eleverne mere bevægelse i løbet af skoledagen. Desværre ser det ud til, at elever med handicap ikke får glæde af det element af reformen. DH’s undersøgelse viser, at en fjerdedel af børnene, der har et handicap generelt fritages for fag i skolen og at det er oftest idræt og bevægelse, elever fritages fra.

Den tendens ses desværre også udenfor skoletiden. Mens en nylig undersøgelse fra Københavns Kommune viser en generel stigning i antallet af børn, der går til fritidsaktiviteter, viser DHIF's undersøgelse, at det går den anden vej for børn og unge med handicap. 

DH’s formand Thorkild Olesen siger: ”Jeg er bekymret for den udvikling, for udover den rent sundhedsmæssige gevinst ved at være aktiv, kan fritidsaktiviteter også give gode sociale relationer. Det er vigtigt for børn og unges trivsel og inklusion i lokalområdet”.

kwk@handicap.dk