Du er her:

Ligestilling for studerende med funktionsnedsættelse på Københavns Universitet

18. december 2015

Med den nye strategiplan får studerende med funktionsnedsættelse nu for første gang mulighed for at blive støttet i deres studier ved Københavns Universitet. DH har været en aktørerne bag den massive kritik af den tidligere manglende støtte og vi hilser initiativet velkomment.

Københavns Universitets manglende indsats over for deres studerende med funktionsnedsættelse, har været et årelangt problem. Studerende med ordblindhed har blandt andet måtte kæmpe en kamp for at få hjælp til at komme igennem deres studier på lige fod med deres medstuderende. Og det på trods af, at de ifølge loven har krav på støtten. 

Massiv kritik af den manglende indsats har givet afkast

Massiv kritik fra bl.a. Danske Handicaporganisationer har fået KU til at iværksætte en samlet strategi for de cirka 10 procent af KUs studerende, som har et dokumenteret fysisk eller psykisk handicap. Formålet er fremadrettet at sikre alle studerende med funktionsnedsættelse og til formålet har KU defineret nogle mål, der skal understøtte de studerende i deres studier. Og som forpligter KU på at sikre ligebehandling og fælles retningslinjer i sagsbehandlinger og afgørelser. For eksempel oprettes der en specialistfunktion, der blandt andet vil give de studerende en lettere klageadgang.

Fremdriftreformen har lagt et pres på de studerende

DHs formand, Thorkild Olesen er meget tilfreds med initiativet fra KUs side:

”Jeg hilser Københavns Universitets nye strategi- og handleplan velkommen. Det er positivt, at KU vil gøre det lettere for studerende med handicap at få den rette støtte, så de kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende. Der er ingen tvivl om, at fremdriftsreformen, selv med den seneste justering, er forbundet med stress og stor usikkerhed for især studerende, der på grund af deres handicap, ikke kan følge med i samme tempo som andre studerende. Derfor ser jeg den nye specialistfunktion som et godt initiativ, som andre uddannelsesinstitutioner forhåbentlig kan blive inspirerede af!”

Tredobling af studerende med funktionsnedsættelse på KU 

Også den store stigning, der er sket i antallet af studerende med funktionsnedsættelse på KU, er baggrunden for, at KUs ledelse besluttede at sætte strategiarbejdet i gang, udtaler den ansvarlige for udarbejdelsen af strategiplanen, vicedirektør for uddannelse ved KU Anni Søborg, til Universitetsavisen. Ifølge hende har der været tredobling af ansøgninger om Specialpædagogisk støtte, over de sidste fem år.

Læs mere om strategiplanen på universitetsavisen.dk

kkgs@handicap.dk

Kort om planerne

Strategiplanen blev sat i værk november 2014 af Kus ledelse.

Strategi- og handleplanen skal gennemføres i perioden 2016-18.