Du er her:

Loft over kontanthjælp rammer mennesker med handicap

30. september 2015

Regeringen vil indføre loft over kontanthjælpsydelserne. Det går ud over mennesker med handicap, og resultatet bliver flere fattige. Det er den forkerte vej at gå, mener DHs formand Thorkild Olesen.

En jobreform hvor det ene element er at lægge loft over kontanthjælpen i en ny form. Det er et af de vigtige elementer i den plan, regeringen har lagt for de kommende måneders politiske arbejde. Det fremgår af forslaget til finanslov for 2016. Formålet er få flere kontanthjælpsmodtagere til at tage et job ved, som det hedder at øge incitamentet til beskæftigelse.

De sparede penge fra loftet over kontanthjælpsydelserne skal finansiere det andet element i regeringens kommende jobreform, som går ud på at lette skatten på arbejdsindkomster. ”Erfaringerne med det gamle kontanthjælpsloft var ikke gode. Få kom i arbejde, og resultatet var blot, at mange i forvejen sårbare borgere blev gjort fattigere. Et nyt loft over ydelserne er ikke den rigtige vej at gå”, siger Thorkild Olesen.

Et kontanthjælpsloft vil ramme mennesker med handicap urimeligt hårdt, da personer med handicap er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere. Flere undersøgelser viser, at omkring hele 90 pct. af de kontanthjælpsmodtagere, som ikke er jobparate, har en væsentlig funktionsnedsættelse.

Samtidig går det den gale vej med at få mennesker med handicap i job. Ifølge SFI, det nationale center for velfærdsforskning, er andelen af mennesker med handicap i beskæftigelse faldet fra 53,7 % i 2005 til 42,6 % i 2014, og dertil ved vi, at en stor del af de ikke-beskæftigede med handicap ønsker sig et arbejde. ”Det er asocialt at lette skatten for mennesker i arbejde ved at tage penge fra sårbare borgere på kontanthjælp. Helt galt bliver det, hvis man ikke samtidig fremlægger en ambitiøs strategi for, hvordan man rent faktisk får flere mennesker med handicap i beskæftigelse, når nu handicap er så udbredt blandt målgruppen. Vi har behov for en inkluderende jobreform der skaber job, ikke lavere ydelser”, slutter Thorkild Olesen.