Du er her:

Mai Mercado kiggede forbi med en god nyhed

14. september 2017

Handicaporganisationernes Hus havde i dag besøg af Børne – og Socialminister Mai Mercado, som kiggede forbi med en rigtig god nyhed.

Ministeren har nemlig besluttet at gøre den såkaldte task force ordning permanent. Task forcen hjælper kommuner med at kvalitetssikre deres sagsbehandling og gøre dem dygtigere, så de undgår fejl i sagsbehandlingen for mennesker med handicap.

Mai Mercado har reageret på den høje fejlprocent, der er i kommunernes sagsbehandling. Tal fra Ankestyrelsen viste fornyligt, at der i 2016 var fejl i mere end hver tredje af de afgørelser, borgerne klagede over. Det vil ministeren gøre noget ved: "Borgerne skal have tillid til, at deres kommune træffer rigtige afgørelse". 

En beslutning som blev rigtig godt modtaget, da ministeren i dag lagde vejen forbi Handicaporganisationernes Hus. 

Det har længe været handicaporganisationerns ønske at gøre ordningen permanent, for ordningen er med til at nedbringet antallet af fejl i kommunernes sagsbehanding. I Randers har medarbejderne i sygedagpengeafdelingen eksempelvis fået undervisning i bedre borgerkontakt. Det har givet kommunen tryggere og mere tilfredse borgere.

Ministeren selv fik en masse inputs med sig hjem fra rundbordsdialogen med DH´s medlemsorganisationer. 

kkgs@handicap.dk