Du er her:

Mange fejl i børnesager må stoppes

17. april 2018

Nye tal viser, at der er fejl i hver anden sag på børnehandicapområdet. Kommunerne må tage tallene alvorligt og lære af hinanden, udtaler DH-formand Thorkild Olesen.

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSKE HANDICAPORGANISATIONER (DH)

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne begår flere fejl i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

I 2017 blev 52 procent af klagesagerne, der kom til Ankestyrelsen, omgjort. I 2016 var tallet 46 procent.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Mennesker med handicap skal behandles ordentligt. Konsekvensen af de mange fejl er, at børn med handicap får den forkerte hjælp og støtte. Det går udover deres udvikling og bliver dyrt for samfundet i det lange løb.”  

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

"Nu må kommunerne følge op på tallene og gøre noget ved problemet. Ministeren har givet nye redskaber, som kommunerne må gøre brug af. Man skal tage en seriøs drøftelse af de mange fejl og følge det op med handling.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Vi må lære af de kommuner, der gør det godt. I Hjørring og Herning har man på forskellige områder givet sagsbehandlere mere tid til sagerne. Det er godt for borgerne og godt for kommunekassen i det lange løb. Randers og Egedal har arbejdet med deres kontakt og dialog med borgerne for at undgå misforståelser om sagerne. Den slags metoder må udbredes i hele landet.”

Læs mere om tallene hos Ritzau