Du er her:

Mere tilgængeligt tv for mennesker med handicap

29. januar 2015

De nye public service-kontrakter mellem Kulturministeriet og hhv. DR og TV2 indeholder forbedringer i forhold til tilgængelighed for personer med handicap, dvs. bedre adgang til tv-udsendelser med tekstning, tegnsprogstolkning, synstolkning og oplæsning af undertekster. Public service-kontrakterne præciserer, hvilke opgaver TV-stationerne forventes at opfylde og udstikker rammerne i forhold til bl.a. tilgængelighed.

TV2
Det er meget positivt, at TV2 har fået flere forpligtelser i forhold til tilgængelighed end tidligere. Det nye er bl.a., at TV2 skal lave en undersøgelse af økonomiske og praktiske muligheder for oplæsning af undertekster og forsøg med synstolkning i løbet af de første to år. Begge er tjenester, TV2 ikke tilbyder i dag. DH havde gerne set mere håndfaste krav allerede fra 2015, men det er positivt, at der nu kommer fokus på disse områder hos TV2. Vi ser frem til at blive involveret i begge dele.

Herudover er der forbedringer i forhold til tekstning, men desværre stadig samme udfordringer med sendetid i forhold til tegnsprogstolkning, der kun har sendetid mellem kl. 17 og 21. Godt nyt er, at TV2 skal oprette et brugerråd, der skal sikre den løbende dialog med handicaporganisationerne om tilgængelighedsarbejdet. DH har høje forventninger til brugerrådet, da vi har gode erfaringer fra et lignende brugerråd i DR.

DR
DR’s kontrakt indledes som noget nyt med et afsnit om de overordnede tanker bag tilgængelighed til tv og om universelt design og tilgængelighed som princip. Det afspejler den positive udvikling, der er sket i forhold til tilgængelighedsområdet hos DR.

Derudover lægger kontrakten op til at tage fat på den store udfordring, der er i forhold til den begrænsede sendetid allokeret til tegnsprogstolkede udsendelser. DR skal i 2015 lave en analyse af brugerbehov og nye teknologiske muligheder i forhold til tegnsprogstolkning, som skal danne grundlag for evt. omlægninger af indsatsen. Det er et område, der er stort behov for at få udviklet.

Desuden er der forbedringer i forhold til udbuddet af synstolkede programmer, der udvides til også at omfatte et udvalg af egenproducerede dokumentarprogrammer af samfundsmæssige forhold, samt en undersøgelse af nye former for synstolkning.

DR skal i den fireårige kontraktperiode styrke indsatsen på tekstningsområdet, helt konkret skal DR fra 2016 – 2019 tilstræbe at tekste 90 procent af alle programmer, som ikke sendes direkte, og 65 procent af de direkte programmer. Oplæsning af undertekster skal tilbydes på kanalerne DR1, DR2 og DR3, det ser vi meget frem til.

Gennemgående er der i kontrakten fokus på, at tilgængelighedstjenesterne skal kunne ses on demand på dr.dk, hvilket er et stort ønske fra seerne.