Du er her:

Minister vil fjerne nem adgang til parcelhuse

13. juni 2017

Ministeren vil ændre på reglerne for tilgængeligheden i byggeriet. Det er en stor forringelse for mennesker med handicap, ældre og gangbesværede.

Ole Birk Olesen, Transport-, Bygnings- og Boligminister, har besluttet at ændre reglerne for byggeri i Danmark efter at have opgjort alle indkomne høringssvar om bygningsreglementet.

Ministeren fastholder desværre, at der ikke mere skal være nem adgang til nye parcelhuse. Det medfører en stor forringelse, for mennesker med handicap og deres familier, vurderer Danske Handicaporganisationer.

”Nem adgang handler selvfølgelig om mennesker med handicap, men også om barnevogne og gangstativer. Nem adgang gør det bedre for mange mennesker i Danmark. Og samtidig sikrer det at mennesker med handicap kan deltage på lige fod med andre”, udtaler Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

”Det er hovedrystende, at ministeren efter indsigelser fra Ældre Sagen, Danske Seniorer, KL, Arkitektforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Institut for Menneskerettigheder, fastholder at fjerne nem adgang til nye parcelhuse” udtaler Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Ministeren lægger op til, at når der ikke bygges med en nem adgang, skal det fremgå at det kan ske senere. Eksempelvis ved på en tegning at dokumentere, hvor nem adgang kan etableres.

”Det er en sminket virkelighed, hvis man fremover kan nøjes med på en tegning at vise, hvor der engang kan etableres nem adgang. Det er en tom gestus. Ministerens forringelser vil betyde udelukkelse for en række borgere. Boligen er et mødested i det sociale liv, hvad enten man bor der eller kommer på besøg. Virkeligheden er, at rummeligheden i samfundet - på ministerens bestilling - sættes tilbage” udtaler Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

”Jeg havde ikke troet at vi nogensinde i Danmark ville få en minister der aktivt arbejder for at forringe mulighederne for mennesker med handicap. Det er nedslående”, siger Thorkild Olesen.

30. juni kl. 9.00 holdes der et åbent samråd i Social-, Børne- og Indenrigsudvalget med Socialministeren og Bygningsministeren om forholdet mellem det kommende diskriminationsforbud og forringelserne af tilgængeligheden til nye parcelhuse. Her vil DH være til stede.

Link til Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesens svar til folketingets Transport-, og Bygnings- og Boligudvalg.

Link til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høringsnotat i sagen om ændringer i bygningsreglementet.

Oplysninger om det åbne samråd samt informationer om tilmelding.