Du er her:

Møde med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt

6. november 2015

DH var til møde med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt torsdag den 5. november.

På mødet drøftede vi bl.a. udfordringen med tilgængelighed til stationer og tog for personer med handicap. Ministeren lyttede interesseret til DH’s formand, Thorkild Olesens, synspunkter og gav udtryk for forståelse for problemstillingerne. Især var der forståelse for, at tilgængelighed bør være en del af selve budgettet og ikke anses som noget, der skal bevilges særlige midler til.
Thorkild Olesen kom også ind på udfordringerne i forhold til utilgængeligt byggeri og manglende efterlevelse af bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelse. Der foregår i øjeblikket drøftelser om udformning af bygningsreglementet, og ministeren gav udtryk for, at han vil tage DH’s synspunkter med til disse.