Du er her:

Nedskæringer på skoleområdet fortsætter i 2015

27. januar 2015

Inklusion. Det er desværre i manges ører blevet synonymt med nedskæringer. DH er bekymret for, at kommunernes forventede effektiviseringsgevinster i 2015 ender med at blive vekslet til besparelser på inklusionsområdet.

De seneste år har medierne igen og igen fortalt den samme historie om, at skolerne er pressede på økonomien, at der ikke er afsat tilstrækkelige ressourcer til inklusionsindsatsen, og at det er medvirkende til at inklusionsindsatsen slår fejl. Alligevel bliver skoleområdet også ramt af nedskæringer – eller effektiviseringer – i 2015.

Ifølge en rapport fra KL forventer landets kommuner i 2015 at effektivisere for tre milliarder kroner. I KLs publikation ”De effektive Kommuner. Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015” fremgår det, at skoleområdet er et af de områder med størst effektiviseringspotentiale. Således forventer kommunerne at kunne hente 15 pct. af den samlede effektivisering. Det svarer til 450 millioner kroner. På skoleområdet er det særligt ift. lærernes sygefravær, kommunerne forventer at kunne hente en stor besparelse.

Danske Handicaporganisationer finder det bekymrende, at kommunernes i 2015 budgetterer med en samlet besparelse på 450 millioner på skoleområdet, når der samtidigt er meget, der tyder på, at lærernes sygefravær er stigende:

”Det lyder besnærende at tale om ”effektiviseringsgevinster”, men jeg er meget bekymret for, at det i stedet ender med at gå ud over skolernes inklusionsindsats. Kommunerne skal jo holde budgettet og hvis det viser sig, at kommunerne ikke henter en besparelse på et reduceret sygefravær blandt lærerne, skal pengene jo findes et andet sted. Her kan det være fristende at bruge nogle af de midler, der er afsat til at inkludere elever med handicap i de almindelige klasser. Det vil gå ud over hele klassen – og i særdeleshed de svageste elever. Jeg håber virkelig, at kommunerne og skolerne tænker sig om, siger DH’s formand Thorkild Olesen.