Du er her:

Nepal til behandling i FN’s Handicapkomite

22. februar 2018

Repræsentanter fra Nepals handicapbevægelse var i denne uge i Geneve for at fortælle FN’s Handicapkomite om, hvordan det går med at realisere Handicapkonventionen i Nepal.

Repræsentanter fra Nepals handicapbevægelse var i denne uge i Geneve for at fortælle FN’s Handicapkomite om, hvordan det går med at realisere Handicapkonventionen i Nepal. Umiddelbart efter mødtes komiteen med repræsentanter for Nepals regering, der præsenterede deres vinkel på situationen for personer med handicap i Nepal. Det var meget forskellige billeder der blev tegnet af situationen.

Handicaporganisationernes væsentligste pointe var, at på trods af, at rettigheder for personer med handicap er blevet en del af grundloven (2015) og at Nepal sidste år fik en meget flot handicaplov, så halter det gevaldigt i hverdagen.

Det var tydeligt at regeringens repræsentanter havde problemer med at give konkrete eksempler på, hvordan loven virker i praksis. Eksempelvis skal minimum 5% af offentligt ansatte ifølge loven være personer med handicap, men regeringen præsenterede et meget lille antal personer med handicap ansat i den offentlige sektor og havde ingen plan for, at forøge antallet. Handicaporganisationerne fik også sat behovet for dataindsamling på handicapkomiteens dagsorden og betonede vigtigheden af, at de indsamlingsmetoder der er udviklet i FN-regi, anvendes.

Der går ca. 2 uger før vi får Handicapkomiteens anbefalinger til Nepal. På linket her kan du se rapporter fra de nepalesiske handicaporganisationer og fra regeringen.