Du er her:

Netværk deler viden og erfaringer mellem erhvervsliv, handicaporganisationer og frivilligorganisationer

23. april 2015

Repræsentanter for virksomheder, lokalorganisationer under DH, samt frivilligorganisationer mødtes den 22.april, i Høje Taastrup, med det formål at dele viden og ideer til at få øget indsigt i muligheder for at få flere mennesker med handicap i arbejde eller ind i andre fællesskaber, fx frivilligorganisationer. Netværket har til formål at udvikle ideer til at gøre personer med handicap mere synlige som ressourcepersoner overfor både virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Virksomheder oplever ofte, at de mangler viden, når de skal ansætte en kollega med handicap: hvad skal der til af tilpasnnger og hvad skal virksomhederne være særligt opmærksomme på?

Høje Taastrup har med deres erhvervshotline givet virksomhederne mulighed for hurtigt at få svar på deres spørgsmål. Andreas Legarth, der har et rengørings- og ejendomsservicefirma fortæller, at han fik svar fra fra hotlinen allerede den næste dag, da han havde brug for hjælp til at ansætte en medarbejder i fleksjob. Også den personlige kontakt til jobcentret øger muligheden for, at man som erhvervsvirksomhed tager mennesker med handicap i praktik og efterfølgende ansætter dem.

Netværket har også til formål at bidrage med viden om de forskellige typer af handicap. AspIT, der uddanner unge med autisme-spektrumforstyrrelser har fx erfaring med at motivere stressede unge med autisme - med ubehagelige oplevelser fra folkeskolen - til at blomstre op og få lært personlige og sociale kompetencer, samt få en uddannelse og ordinær beskæftigelse. ”Vores unge er meget lidt fleksible. Derfor er der brug for maksimal fleksibilitet i omgivelserne og den arbejdsplads de bliver ansat på”, fortæller AspIT. Men ofte handler det mest om mere struktur i hverdagen, god planlægning af opgaver og at have en arbejdsplads, hvor man kan sidde med ryggen op ad en væg. Det er ofte overkommelige tilpasninger, virksomhederne skal sørge for – og så viser det sig, at de unge bliver meget værdiskabende, både for virksomhedens bundlinie og for kollegerne, der får udvidet deres horisont på flere måder.

Også civilsamfundsorganisationer kan have stor glæde af, at få øjnene op for personer med handicap, enten som medarbejdere eller som frivillige, der via arbejdet i den frivillige organisation, får et arbejdsfællesskab og øget selvværd og selvtillid.

Netværket er et supplement til det Partnerskab for job og vækst, hvor Høje Taastrup kommune i samarbejde med lokale virksomheder samt DH har sat sig som mål at skabe 50 nye jobs til personer med handicap i løbet af en toårig periode. Samtidig giver netværket ideer til et metodekatalog for lokalforeninger under DH, kommuner, virksomheder eller andre, der ønsker at oprette lokale partnerskaber for vækst og job, samt lokale netværk til vidensdeling.

Netværket har endnu to planlagte møder, henholdsvis den 13 maj og den 10 juni. Netværket er åbent for nye deltagere – kontakt Maja Roesen mro@handicap.dk for mere information.