Du er her:

Nu må vilkårene for medlemmer af patientinddragelsesudvalg forbedres

29. januar 2015

Ingen dækning for udgifter til transport, tabt arbejdsfortjeneste eller forplejning. Ingen støtte til handicapkompensation som f.eks. produktion af papirer i særlige formater som braille. Det er vilkårene for medlemmer af patientinddragelsesudvalgene i de fem regioner. Det vil DH lave om på.

Patientinddragelsesudvalgene blev oprettet ved lov for godt et års tid siden. DH råder over tre pladser i hvert udvalg samt et antal stedfortrædere. Alle gør et stort stykke arbejde for at varetager interesserne for personer handicap, når der skal laves sundhedsaftaler eller planer for udviklingen af hospitaler eller almen praksis. Men altså i princippet uden kompensation, for man har ikke fra lovgivers side skabt hjemmel til, at regionerne kan betale. 

”Vi synes det er principielt forkert, at udgifterne væltes over på de organisationer, der er blevet bedt om at udpege repræsentanter til udvalgene. Når man opretter et organ ved lov, må de udgifter, der følger med hvervet, også dækkes. Alt andet er urimeligt”, siger Thorkild Olesen.

 

Ud over DH har Ældresagen, Danske Patienter og Danske Ældreråd repræsentanter i de fem udvalg. DH har derfor sammen med de tre andre organisationer skrevet til sundhedsministeren for at få ændret lovgivningen, således at medlemmerne sikres godtgørelse for udgifter til befordring, diæter og tabt arbejdsfortjeneste. Handicapkompensation skal også være sikret.

 

Sundhedsministerens har svaret, at han vil gå i dialog med Danske Regioner om sagen, men ikke har planer om at ændre lovgivningen.

 

DH og de øvrige organisationer har nu skrevet til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg for at gøre opmærksom på sagen.

 

”SF’s Özlem Cekic har taget sagen op og stillet spørgsmål til ministeren. Vi ser nu frem til, at ministeren svarer, og vi håber, at et flertal i Folketinget vil være med til at sikre rimelige vilkår for vores medlemmer i patientinddragelsesudvalgene”, slutter Thorkild Olesen.

 

Læs henvendelsen til Sundhedsudvalget her: Link