Du er her:

Ny alliance vil bekæmpe ulige sundhed

17. maj 2017

Mennesker med handicap har dårligere helbred og lever markant kortere end resten af befolkningen. Det ønsker Danske Handicaporganisationer og flere andre organisationer at ændre på.

Mennesker med handicap har en kortere gennemsnitslevealder end den øvrige befolkning. Nogle får ikke den nødvendige motion. Andre oplever bivirkninger og sygdomme ved medicin eller fejlmedicinering.

Det vil deltagerne bag en ny alliance ændre på. Danske Handicaporganisationer (DH) er med i alliancen, som hedder Forum for Lighed i Sundhed. Den har som erklæret mål, at der skal være bedre sundhedstilbud til udsatte grupper i samfundet.

I dag har borgere med udviklingshæmning 14,5 års kortere levealder end gennemsnittet af befolkningen. For borgere med psykiske sygdomme er levealderen 15 år kortere for kvinder og 20 år kortere for mænd.

DH mener, at et regelmæssigt sundhedstjek af de særligt sårbare grupper vil have en stærk positiv virkning. Mange sygdomme og helbredsproblemer kan nemlig opsnappes i opløbet, før helbredet forværres. Det samme viser erfaringer fra sundhedstjek i Roskilde Kommune.

Derudover skal der sikres nem og lige adgang til sundhedstilbuddene. DH lavede sidste år en stor undersøgelse i det nære sundhedsvæsen, hvor hele 55 % af klinikkerne ikke havde handicapvenlig adgang.

De øvrige deltagere i Forum for Lighed i Sundhed er 3F, Danske Patienter, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd, Håndværksrådet, Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Indvandrersundhed.

Du kan læse mere om alliancens 10 anbefalinger til politikerne her