Du er her:

Ny digitaliseringsstrategi er vigtig for personer med handicap

12. maj 2016

I dag er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 blevet offentliggjort. Vi har i DH ventet spændt på strategien, da digitalisering og adgang til digitalisering er af afgørende betydning for personer med handicap. Strategien har heldigvis fokus på tilgængelighed til både offentlige hjemmesider, digitale selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger som bl.a. NemID og Digital Post.

Digitalisering og digital selvbetjening kan være en stor fordel for personer med handicap, såfremt digitaliseringen er tilgængelig. Derfor er det sød musik i ørerne, når vi læser, at tilgængelighed er med i den nye digitaliseringsstrategi, som regeringen, Danske Regioner og KL har præsenteret i dag. Digitalisering får større og større betydning i mange sektorer fx i uddannelsessektoren, hvor tilgængelighed til digitale læremidler er vigtig for at inklusion kan lykkes.

"Det er meget positivt, at tilgængelighed for mennesker med handicap tænkes meget bredt i den nye strategi", siger DH's formand Thorkild Olesen. "Så jeg forventer, at vi også kan bruge de mange spændende initiativer som fx skriftlige digitale prøver i gymnasiet og folkeskolen og overblik over egne sager og ydelser, der er en del af strategien" fortsætter han

I DH har vi mange eksempler på offentlige digitale løsninger, der er blevet udviklet uden at sikre, at de kan benyttes af personer med handicap. Det går vi ud fra, at den nye strategi vil gøre op med. I strategien nævnes videreudvikling af NemID og Digital Post som eksempler på områder, hvor tilgængelighed skal tænkes ind som en naturlig del af løsningerne. Og det er jo netop nogle af de løsninger, der i dag giver store udfordringer for personer med handicap. 

Derudover ser vi frem til udviklingen af en digital fuldmagt, der kan bruges af de personer, der ikke er digitale eller har brug for hjælp. "Digitale fuldmagter er blevet efterspurgt af flere af DH's medlemsorganisationer, da nogle personer med handicap har meget svært ved at blive digitale", fremhæver Thorkild Olesen.

Vi ser frem til tilgængelige digitale løsninger i fremtiden også set i lyset af vedtagelsen af EU’s webdirektiv om tilgængelighed til offentlige hjemmesider, der nu skal indarbejdes i dansk lovgivning.