Du er her:

Ny DSB-kontrakt giver bedre rejser for togpassagerer med handicap

10. marts 2015

”Mulighed for handicapassistance er for nogle grupper af mennesker med handicap afgørende for, om man kan komme med toget. Derfor er jeg virkelig glad for, at man politisk har besluttet, at forholdende skal være bedre,” siger Thorkild Olesen.

Det er i den nye kontrakt mellem Transportministeriet og DSB besluttet i løbet af i år at sætte varsling af handicapassistance ned fra 48 timer til 24 timer og på længere sigt at sætte det yderligere ned for til sidst at ende på en varslingstid på 2 timer i hele landet.

”Mulighed for handicapassistance er for nogle grupper af mennesker med handicap afgørende for, om man kan komme med toget. Derfor er jeg virkelig glad for, at man politisk har besluttet, at forholdende skal være bedre,” siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Han fortsætter:

”Jeg vil gerne rose ministeren, regeringspartierne, SF og Enhedslisten, der har været med til at beslutte dette. Når handicapassistance skal bestilles 48 timer i forvejen som det skal i dag, er det helt umuligt spontant at beslutte sig for at tage toget, hvis man f.eks. sidder i kørestol og har brug for assistance.  Derfor er jeg meget tilfreds med, at man i DSB’s nye kontrakt har fokus på at forbedre handicapassistancen og give mulighed for mere spontanitet.”

Assistancen er netop nødvendig, fordi flere tog og stationer på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige for bl.a.  bevægelseshandicappede, synshandicappede og andre handicapgrupper. Forskellige perronhøjder, trin i tog, mangel på ledelinjer og mange andre forhold gør nogle grupper af mennesker med handicap afhængige af hjælp fra andre, når de skal med toget. Og denne hjælp skal bestilles 48 timer før, man skal bruge den.

På længere sigt vil behovet for handicapassistance forhåbentlig blive mindre, da tilgængelighed i forbindelse med indkøb af nye tog og modernisering af gamle og anlæg af nye stationer vil kunne sikre, at behovet for handicapassistance mindskes på de stationer. DH arbejder videre på at sikre, at der afsættes nødvendige økonomiske midler til at sikre, at der afsættes nødvendige økonomiske midler til dette arbejde.

Læs mere om aftalen på Transportministeriets hjemmeside