Du er her:

Ny EU-lov om tilgængelighed

2. december 2015

I dag har EU-kommissionen lanceret det længe ventede forslag til en europæisk lov om tilgængelighed: ”The European Accessibility Act”, der fastsætter fælles tilgængelighedskrav for visse vigtige produkter og tjenesteydelser.

”Jeg er virkelig glad for at kommissionen endelig har lanceret ”The European Accessibility Act”, som vi har ventet længe på. Jeg er overbevist om, at loven vil være med til at forbedre tilgængeligheden i samfundet for mennesker med handicap”, siger DH’s formand Thorkild Olesen

”Mennesker med handicap møder på nuværende tidspunkt mange barrierer, når de vil deltage på lige vilkår i samfundet. Med lanceringen af en europæisk tilgængelighedslov er der gode muligheder for at ændre dette. Nu vil vi i samarbejde med vores europæiske paraply, European Disability Forum (EDF), arbejde for, at dette direktiv bliver til gavn for vores medlemmer,” fortsætter han.

Der bliver tale om et EU-direktiv, der vil have stor indflydelse på tilgængelighed til varer og tjenesteydelser for personer med handicap i EU. Direktivet omfatter pengeautomater og banktjenester, PC'er, telefoner og TV-udstyr, telefoni og audiovisuelle tjenester, transport, e-bøger og e-handel. 

Forslaget skal forbedre det indre markeds funktion og gøre det lettere for virksomhederne at levere tilgængelige produkter og tjenesteydelser på tværs af grænserne og derved øge udbuddet af tilgængelige produkter og tjenesteydelser for mennesker med handicap i EU.”

Læs mere om "European Accessibility Act" på Kommissionens hjemmeside