Du er her:

Ny finanslov svækker mulighederne for uddannelse til flere unge med handicap

11. december 2017

I disse dage arbejder regeringen og Dansk Folkeparti på at få en ny finanslov og skatteaftale i hus inden nytår. Lige nu står uddannelsessektoren til at blive beskåret, og det bekymrer Danske Handicaporganisationer.

Fra erhvervsskoler til universiteter kan man desværre se frem til endnu flere nedskæringer i næste års finanslov, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti er i gang med at forhandle på plads.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag, som blev vedtaget i 2015, hvor uddannelsesinstitutioner skal skære to procent om året i perioden 2016-2019, er nemlig blevet forlænget endnu en gang. Sidste års finanslov forlængede det til 2020, og nu ser det ud til, at den samme manøvre vil ske igen i år – og altså forlænget til 2021.

Danske Handicaporganisationer havde gerne set, at disse to-procentsnedskæringer blev fjernet.

Undersøgelser fra forskningscentret SFI (nu VIVE) har gentagne gange vist, at uddannelse betyder ekstremt meget for især mennesker med handicap, i forhold til om de kommer ud på arbejdsmarkedet. Og jo højere uddannelse, jo større chance for, at man får et job, viser undersøgelser også.

I finansloven afsættes dog 170 millioner kroner til en såkaldt ’ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje’. Der vil dog samlet set stadig være en besparelse på området.

”Det ærgrer mig, at regeringen fastholder besparelserne på uddannelsesområdet. Vi har tværtimod brug for at investere mere i at gøre uddannelsessystemet mere inkluderende, så flere unge med handicap kan tage en uddannelse”, siger DH’s formand Thorkild Olesen

Tilskud til privatskoler
Der er dog enkelte lyspunkter i det foreløbige udspil til den nye finanslov.

Lige nu ser det nemlig ud til, at tilskuddet til de frie grundskoler vil blive hævet. Og de ekstra penge vil igen blive øremærket til elever med særlige behov og indgå i en specialundervisningspulje. Derudover bliver grundtilskuddet til skolernes inklusionsindsats permanent og forhøjes med 31 millioner kroner.

I DH mener vi, at det er positivt at gennemføre en permanent tilskudsordning, så inklusion af elever med handicap bliver fremmet på fri- og privatskoler. Det er vigtigt, at forældre og elever med handicap får lige muligheder for at vælge et skoletilbud, der matcher deres ønsker uanset om det er folke-, fri- eller privatskole.

 

sj@handicap.dk