Du er her:

Ny økonomiaftale: Flere negative sider end postive

8. juni 2017

Regeringen og regionerne har indgået en ny økonomiaftale for sundhedsområdet. Der er flere negative end positive sider ved den, udtaler formand Thorkild Olesen

I denne uge blev regeringen og regionerne enige om en ny økonomiaftale for sundhedsområdet. 

Og selvom der tilføres 500 millioner til sundhedsvæsenet, er der er en række punkter, som skal ses på i fremtiden.

- Produktivitetskravet bør afskaffes. Vi skal have et sundt sundhedsvæsen, hvor det er borgerens behandling, der er i centrum, og ikke flere besparelser og effektviseringer

- Vi har desværre set at psykisk syge borgere udskrives for tidlig. Jeg tror ikke, vi kommer udenom, at det hænger sammen med netop besparelser og effektiviseringer, siger formand Thorkild Olesen

Formanden har også flere gode forslag til, hvad en fremtidig økonomiaftale bør indeholde.

- Vi have set på tilgængeligheden til lægehuse, psykologklinikker mv. Vi har i Danske Handicaporganisationer kortlagt tilgængeligheden landet over, og der er mange utilgængelige klinikker. Næste aftale bør indeholde mål for, hvordan vi forbedrer tilgængeligheden.

- Endelig bør vi indføre sundhedstjek for udsatte borgere med handicap, der ikke går til lægen af sig selv. Det er der gode erfaringer med i bl.a. Roskilde Kommune, siger formand Thorkild Olesen.

Du kan læse om den nye økonomiaftale ved at klikke her