Du er her:

Ny stilling: Organisations- og udviklingskonsulent i Danske Handicaporganisationer (DH)

9. juli 2018

Har du flair for både politik og organisationsudvikling? Så har vi en spændende stilling som organisations- og udviklingskonsulent. Du får en vigtig funktion i forhold til at understøtte vores lokalafdelinger, så de kan skabe de bedste rammer for, at mennesker med handicap kan leve et selvstændigt liv ligesom alle andre.

Vi er det fælles talerør for 34 handicaporganisationer og arbejder på alle politiske niveauer - ikke mindst i kommunerne, hvor vi har 97 lokale DH-afdelinger. Vi tror på, at den bedste vej til indflydelse er en god dialog med lokalpolitikerne. DH skal være en konstruktiv politisk spiller, der bringer løsningsforslag med til bordet. 

Som ny organisations- og udviklingskonsulent skal du understøtte afdelingerne i at præge handicappolitikken i kommunerne. Vi tror på, at den bedste vej til indflydelse er en god dialog med lokalpolitikerne. DH skal være en konstruktiv politisk spiller, der bringer løsningsforslag med til bordet. Vi har flere hundrede engagerede frivillige, der enten selv har et handicap, eller er pårørende til mennesker med handicap. Din rolle er at hjælpe dem med at bruge DH's strategi i praksis og løbende sikre kompetenceudvikling. Derudover vil du have det overordnede ansvar for forvaltningen og udmøntningen af en stor ny pulje til lokalt handicaparbejde. 

Dine opgaver:

  • Understøtte og rådgive DH's lokalafdelinger i det politiske og organisatoriske arbejde.
  • Arrangere og udvikle kurser og halvårlige formandsmøder for vores lokalformænd.
  • Være ansvarlig for DH's driftspulje og kommende lokalpulje, som DH-afdelingerne søger midler fra til aktiviteter.
  • Bidrage til at udvikle DH's organisation.

Din profil:

  • Du har evner og erfaring med organisering, frivillige og kampagnearbejde. Gerne fra en politisk styret organisation.
  • Du har indblik i politik- og samfundsforhold.
  • Du er organiseret og systematisk i din arbejdsform.
  • Du er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker og løse konflikter.

Du får ansvaret for de jyske og fynske DH-afdelinger. Din arbejdsplads bliver i Høje-Taastrup, og du må forvente rejsedage vestpå, f.eks. ved årsmøder og lignende.

Arbejdspladsen
Du bliver en del af Afdelingen for Politik og Udvikling (APU). Her bliver I to organisations- og udviklingskonsulenter, der sidder sammen med vores politiske konsulenter og kommunikationsmedarbejdere. Selvom vi har forskellige opgaver, engagerer vi os i hinandens sager og kaster i perioder alle kræfter i udvalgte projekter og politikområder.

DH er en ambitiøs arbejdsplads, og vi går på arbejde for at skabe resultater for mennesker med handicap. Samtidig vægter vi et godt fællesskab blandt kollegaerne med en behagelig omgangstone og kollegial sparing og samarbejde.

Deadline for at søge stillingen er mandag 20. august, kl. 8.00. Send ansøgningen til sekretær Karin Friis Trebbien på job@handicap.dk og vedlæg CV samt relevante eksamenspapirer. Samtaler finder sted umiddelbart herefter.

For yderligere oplysninger, kontakt direktør Lars Midtiby på mobil 2220 0801 eller på lm@handicap.dk frem til den 13. juli og igen fra den 6. august. Læs mere om DH på www.handicap.dk