Du er her:

Ny ungdomsfabrik for velfærd

29. januar 2015

Handicaporganisationernes Hus åbner dørene for det første af otte workshops i forbindelse med det nye projekt "Velfærdsfabrikken". Sammenslutningen af Unge med Handicap og Teknologisk Institut står bag projektet, som skal udvikle ny velfærdsteknologi med hjælp fra unge mennesker med handicap. Og du har mulighed for at deltage.

Den 13. februar summer det af unge mennesker med et handicap i Handicaporganisationernes Hus. De er deltagerne i det nye projekt ”Velfærdsfabrikken”, som skal udvikle nye velfærdsløsninger ved at bringe unge mennesker med handicap og virksomheder sammen.

"Formålet med Velfærdsfabrikken er at sikre, at unge med handicap bliver medskabere af teknologiske løsninger og services til gavn for aktiv deltagelse, medborgerskab og inklusion i samfundet. Dvs. at Velfærdsfabrikken ikke blot arbejder for at skabe nogle nye rammer for udvikling af velfærdsteknologi, men også for at give unge med handicap mulighed for tage aktiv del samfundet – på lige fod med alle andre", fortæller projektmedarbejder Rasmus Hyttel Friberg fra organisationen Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH).

Mødet i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup er det første af i alt otte indledende workshops, som løber frem til 27. februar. Arrangementerne er spredt  ud over det danske landkort, hvor blandt andet Aalborg og Odense er på.

Tilmeldingerne er åbne fra 1. februar.

Innovationsceller

Målgruppen for projektet er unge mellem 15 og 35 år, og i den første fase af projektet skal udfordringerne og ideerne lokaliseres. Det gøres ved, at de unge samarbejder i de såkaldte ”innovationsceller”. Cellerne af ungdommen skal tage fat på deres udfordringer i dagligdagen for at se, hvordan services og produkter kan afhjælpe nogle af hverdagens hindringer.

En udfordring kan eksempelvis være at komme rundt i byen på egen hånd, fordi man sidder i kørestol. Eller at det vanskeligt for studerende at deltage i sociale arrangementer på studiet, fordi de har det svært med lukkede rum og mange mennesker. Men Rasmus Hyttel Friberg understreger, at de unge selv sætter dagsordenen.

"Det er en vigtig pointe, at det ikke er os der planlægger Velfærdsfabrikken, som skal definere udfordringerne. Det er de unge selv, der skal byde ind med de udfordringer, som de oplever i deres dagligdag. I sidste ende er det de unge selv, der skal leve med disse produkter eller services", siger han.

Om du har fysiske, psykiske eller kommunikative funktionsnedsættelser gør ingen forskel. Alle skal involveres.

"Brugerne af velfærdsteknologi ved på egen krop, hvad der virker , og hvad der ikke virker. Derfor mener vi, at det ikke blot er oplagt, men helt nødvendigt at inddrage dem mere aktivt i udviklingsarbejdet, hvis vi skal have nogle bedre produkter og services i fremtiden. Vi tror, at de unges perspektiv vil vise sig at meget værdifuldt for virksomheder, som arbejder med velfærdsteknologi", uddyber Rasmus Hyttel Friberg

Find invitationen til projektet her (PDF-fil).

Toårigt projekt

Når de nye ideer er blevet formet og støbt, skal de præsenteres for private virksomheder. På den måde kan ideerne videreudvikles af virksomhederne og føres ud i livet i stedet for at blive tabt på gulvet.

Velfærdsfabrikken varer de næste to år. Sammmenslutningen af Unge med Handicap og Teknologisk Institut sat projektet i verden med støtte fra Villumsfonden og Velux Fonden.

Interesserede kan læse mere om Velfærdsfabrikken på www.facebook.com/Velfaerdsfabrikken. På www.velfærdsfabrikken.dk kan du tilmelde dig fra 1. februar.

Derudover kan du kontakte projektmedarbejder Rasmus Hyttel Friberg (rasmus@sumh.dk), hvis du sidder med spørgsmål.