Du er her:

Nye magtanvendelsesregler på plads

31. august 2018

Det er afgørende at forebygge magt overfor mennesker med handicap, udtaler Thorkild Olesen.

 

Et bredt flertal af partier er blevet enige om nye regler for magtanvendelse på socialområdet.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Det er godt med et bredt politisk flertal. Aftalen giver et godt bud på klarere regler for, hvornår magtanvendelse kan tages i brug for at yde omsorg. Jeg er glad for, at aftalen slår fast, at magtanvendelse er sidste udvej.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på at nedbringe brugen af magt overfor mennesker med handicap. Nu er det vigtigt at sikre en god implementering af loven: Personalet skal uddannes og have den rigtige faglighed. Det er positivt, at man løbende vil følge området og evaluere lovændringerne.”

En nyskabelse i forliget er, at bliver muligt at bruge nye velfærdsteknologiske løsninger. Et nyt teknologiråd skal løbende tage stilling til brugen af ny teknologi. Det kan starte en positiv udvikling, da nye teknologier kan være mindre indgribende overfor borgere med handicap. Det er dog afgørende, at der kommer en reel inddragelse af handicaporganisationerne, når man vælger nye teknologier.

Derudover er der indgået aftale om at give bedre muligheder for et ungdomsliv for unge med handicap. Partierne vil forbedre kommunernes mulighed for at målrette botilbud for unge. Et meget positivt skridt ifølge DH.