Du er her:

Nye medlemmer i FN’s Handicapkomité

15. juni 2016

I går var der valg til FN’s Handicapkomité, og her blev en række nye medlemmer valgt ind.

I forbindelse med Statspartssamlingen blev der i går valgt nye medlemmer til FN’s handicapkomité, der overvåger implementeringen af handicapkonventionen.

Ahmad Alsaf (Saudi Arabien), Imed Chaker (Tunisien), Jun Ishikawa (Japan), Samuel Kabue (Kenya), Valery Rukhledev (Rusland) og Robert Martin (New Zealand) blev valgt til deres første periode i komiteen, mens der var genvalg til Monthian Buntan (Thailand), Laszlo Lovaszy (Ungarn) og Martin Babu Mwesigwa (Uganda).

Robert Martin bliver den første person med indlæringsvanskeligheder, som bliver medlem af  FN’s Handicapkomité, mens Valery Rukhledev bliver det første døve medlem. Martin Babu Mwesigwa fra DH’s ugandanesiske samarbejdsorganisation NUDIPU (National Union of Disabled People of Uganda) opnåede genvalg.

De ni valgte medlemmer slutter sig til de ni medlemmer af komiteen, der ikke var på valg i år. Det betyder, at komiteen består af medlemmer fra både Sydamerika, Afrika, Asien samt Øst- og Vesteuropa, men kun én kvinde og 17 mænd.

Selvom det er glædeligt, at FN’s Handicapkomité både har en geografisk diversitet og mange forskellige handicap repræsenteret, er den ulige kønsfordeling et stort problem, og der bliver allerede arbejdet på at sikre at dette ikke gentager sig ved valget næste år.

De valgte medlemmer af FN’s Handicapkomité påbegynder deres arbejde i komiteen d. 1. januar 2017, og deres mandat udløber 31. december 2020.

jh@handicap.dk