Du er her:

Nye sociale 2020 mål skal omfatte handicapområdet

3. november 2015

Med V-regeringens gentænkning af 2020 målene, har vi fået en chance mere, for at komme med i de nye 2020 mål. DHs formand, Thorkild Olesen er optimistisk: "Der er nok at tage fat på og jeg synes, at det er en rigtig vej at gå at opsætte nogle langsigtede sociale mål på handicapområdet, så vi kan få en udvikling på området og give en masse mennesker med handicap muligheden for rent faktisk at deltage aktivt i samfundet".

Handicapområdet skal tænkes med i de nye 2020 mål

De tidligere 20-20 mål havde intet fokus på handicapområdet og det til trods for, at handicapområdet er en stor del af den sociale indsats. Vi ser frem til, at de nye langsigtede sociale mål også kommer til at omfatte handicapområdet. 

- Jeg synes, at det er en god idé med nogle langsigtede sociale mål, hvis altså målene kommer til at omfatte hele det sociale område og ikke kun bestemte målgrupper, siger Thorkild Olesen.

DHs opfordring til regeringen: Inddrag civilsamfundet i forhandlingerne

- Det er også en god idé med en årlig socialpolitisk redegørelse, der tager afsæt i de kommende mål, såfremt målene dækker det hele. Det der bekymrer mig er, at regeringen alene vil lave målene i samarbejde med KL. Kommunerne har haft rigtig meget fokus på at få frie rammer til at styre økonomien på handicapområdet og ikke så meget fokus på at sikre mennesker med handicap den nødvendige støtte til at blive inkluderet i samfundet. Derfor bør regeringen invitere civilsamfundet ind i forhandlingerne om de kommende mål, så der kan komme nogle mere kvalificerede mål og et bredere ejerskab på målene, slutter Thorkild Olesen.

Kommunerne skal forpligtige sig på den forebyggende indsats

Men kommunernes rammer og forpligtelser i forhold til at realisere målene, skal også i fokus. Der har fx været stort nationalt fokus på forebyggelse og på at investere før det sker, men samtidig er det frivilligt for kommunerne at lave forebyggende indsatser. Det betyder, at ikke alle kommuner har rammerne eller ressourcerne, der skal til for at lave de forebyggende indsatser.

Og bruge den viden og de indsatser, som virker

Ligesom der skal være fokus på at bruge den viden og de indsatser, der virker. Ofte benytter kommunerne ikke den specialiserede viden og rådgivning, som de gratis kan få på handicapområdet fra bl.a. VISO. Det betyder, at det ikke altid er de rigtige indsatser, der sættes i gang. I yderste konsekvens betyder det, at borgere med handicap ikke opnår den selvhjulpenhed, som de ellers kunne have opnået.

 

Fakta om 2020 mål

2013: `De sociale 2020-mål´

2020 målene var SR regeringens langsigtede plan for socialområdet. De 8 mål blev præsenteret september 2013 og havde bl.a som mål at sænke antallet af hjemløse og dødsfald blandt misbrugere. 

2015: `Langsigtede sociale mål’

Med den ny V-regering er 2020-Sekretariatet blevet nedlagt og erstattet af Afdeling for analyse og datastrategi. Og `De sociale 2020-mål´ har taget navneforandring til `langsigtede sociale mål’.

Men også indholdet af 2020 målene tager V-regeringen op til revision og gentænker - i samspil med kommunerne. Helt konkret sker det til efteråret, hvor V-regeringen vil sætte sig sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og forhandle nogle nye langsigtede sociale mål på plads.

mmh@handicap.dk