Du er her:

Nye sociale mål har fokus på handicap

16. maj 2016

I regeringens nye sociale mål er der kommet fokus på personer med handicap. Det er vigtigt for den sociale indsats, at målene har fokus på en bredere målgruppe, mener Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen.

Regeringen har efter et serviceeftersyn af de tidligere sociale 2020-mål, besluttet at opstille 10 nye sociale mål. Flere af de nye mål omhandler indsatsen for personer med handicap:

  • Mål 3: Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Mål 4: Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse og beskæftigelse
  • Mål 10: Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats

”Det er positivt, at regeringen har valgt at brede de sociale mål ud til også at omhandle personer med handicap”, siger Thorkild Olesen.

”Jeg synes det er godt, at der er kommet et tværgående fokus i målene, hvor der ses på sammenhængen mellem den sociale indsats og det at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Jeg vil dog understrege, at selv med en såkaldt ’job-først’ indsats, vil ikke alle mennesker med handicap kunne komme i ordinær beskæftigelse – selv hvis vi havde et rummeligt arbejdsmarked. Der er derfor også behov for at skabe flere fleksible jobs, herunder fremme socialøkonomiske virksomheder. Der vil også være behov for at tage hånd om dem, der ikke lever op til de nye krav om at komme ind på ungdomsuddannelserne,” fortsætter Thorkild Olesen.

DH savner, at der i målene også er fokus på den sociale inklusion, som er mindst lige så vigtig for at være inkluderet i samfundet. Her tænkes ikke kun på frivillige indsatser, som er regeringens mål 10, men på sociale fællesskaber bredt set.

Det er vigtigt at målene ikke alene er retningsgivende, men at der opsættes konkrete og ambitiøse delmål under de meget overordnede mål. Det skal være muligt at vurderer om de overordnede mål nås.

”Jeg tror det er vigtigt, at de delmål og niveauer for indsatsen som kommunerne skal nå, bliver ambitiøse og synlige for alle”, siger Thorkild Olesen. ”Det er et vigtigt skridt, at regeringen vil igangsætte forskellige analyser af målgrupperne for de sociale mål, men analyser gør det ikke alene. Uden konkrete delmål og et tydeligt ansvar for at delmålene er ambitiøse, når vi ikke i mål,” slutter Thorkild Olesen.

mmh@handicap.dk