Du er her:

Nyt brobyggernetværk skaber forandring

29. januar 2015

Under denne overskrift mødtes ildsjæle fra forskellige lokalforeninger i Høje Taastrup Kommune til en spændende aften, hvor det blev drøftet, hvordan flere personer med handicap kan komme i beskæftigelse, i Høje Taastrup Kommune. Arrangement blev afholdt, i samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer og Frivillig Center Høje Taastrup, som en del af projekt Kickstart.

De frivillige foreninger var bredt repræsenterede blandt de 25 deltagere, som blandt andet kom fra de lokale handicaporganisationer, Taastrup kunstklub og Cafe paraplyen.

Et af formålene med arrangementet var at rekruttere frivillige til et nyskabende lokalt brobyggernetværk, som går på tværs af frivillige foreninger, virksomheder og Høje Taastrup Kommune. Brobyggernetværket skal være med til at udvikle nye metoder til, hvordan flere personer med handicap kan inkluderes på arbejdsmarkedet i Høje Taastrup.

På mødet var der bred enighed om, at der skal en holdningsændring til for, at flere personer med handicap kan blive inkluderet på arbejdsmarkedet i Høje Taastrup. Fokus skal flyttes fra funktionsnedsættelser og begrænsninger og over til ressourcer og kompetencer. Det var hovedbudskabet på mødet.

Deltagerne fik til slut et motivations boost af Rene Nielsen, som fortalte levende om, hvordan han efter en stor ulykke, der ændrede hans liv, formåede at vende en voldsom forandring til en styrke. Læs Rene Nielsens historie 

Baggrund for projekt Kickstart og Brobyggeruddannelsen:

Projekt Kickstart er et metodeudviklingsprojekt, som DH gennemfører på bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i perioden 1. februar 2014 og frem til 30. oktober 2015.

Projektet er lokalt forankret og afgrænset til Høje Taastrup Kommune og har til formål at finde nye veje til inklusion af mennesker med handicap, gennem nye alliancer og partnerskaber, på tværs af det offentlige, det private, Høje Taastrup Kommune og civilsamfundet.