Du er her:

Nyt lovforslag: Forbedring, men alvorligt syge taber stadig

13. april 2015

Forligspartierne bag sygedagpengereformen vil med nyt lovforslag sikre, at personer som får en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til at komme tilbage på sygedagpenge, selvom de allerede har opbrugt deres 22 uger med ret til sygedagpenge. Det forbedrer situationen hvis sygdom er alvorlig og livstruende, og det er godt. Men det ændrer ikke ved, at personer med meget alvorlige, men ikke nødvendigvis direkte livstruende, sygdomme, som fx sclerose og visse aggressive gigtformer, stadig mister sygedagpenge efter 22 uger.

DH har i dag afgivet høringssvar til lovforslaget, som skal sikre, at personer, som efter en lægelig vurdering har en ’alvorlig og livstruende sygdom’, får ret til sygedagpenge igen, selv om de allerede har opbrugt deres sygedagpengeret og ikke i mellemtiden har nået at opfylde beskæftigelseskravet. Lovforslaget er en midlertidig ordning, som løber fra 1. juli 2015 til 31. december 2016, hvorefter ordningen evalueres og det vurderes, om den skal gøres permanent.

Alvorligt syge taber stadig

Lovforslaget går i den rigtige retning, for så vidt at retten til sygedagpenge under sygdom udvides, om end midlertidigt. DH mener, at alle der er syge og derfor ikke kan varetage et job eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats, skal have ret til sygedagpenge. Men ordningen bygger videre på et kriterium, som blev indført i forbindelse med sygedagpengereformen, som trådte i kraft 1. juli 2014, som giver personer, der er ’livstruende og alvorligt syge’ ret til at få forlænget deres sygedagpenge ud over de 22 uger. Et kriterium, som DH også dengang kritiserede, da det ikke sikrer sygedagpengeforlængelse til borgere, som bliver ramt af alvorlig sygdom, som kan være både langvarig, meget invaliderende, progredierende og med store funktionstab til følge – men som ikke er direkte livstruende.

Disse mennesker falder mellem to stole, da de ikke kan forlænges med de øvrige forlængelsesregler, som kræver, at det kan skønnes, at borgeren kan vende tilbage til beskæftigelse igen inden for en periode, eller at der foreligger en lægefaglig vurdering af, at borgerens tilstand er stationær. Men 22 uger er alt for tidligt at vurdere dette, når det gælder visse sygdomme og handicap. Måske er personen først netop blevet diagnosticeret eller startet behandling, som man ikke kender effekten af. Måske er personen fortsat under udredning eller venter på speciallæger. Men medmindre sygdommen kan siges at være ikke kun alvorlig men også livstruende syg, mister personen sine dagpenge og skal så i gang med at ’jobafklaringsforløb’, hvor personen skal stå til rådighed for en beskæftigelsesrettet indsats og modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Læs DH’s høringssvar til lovforslaget her: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?id=109