Du er her:

Nyt skoleprojekt skal forbedre inklusionen i folkeskolen

10. august 2016

DH gennemfører sammen med Danske Skoleelever et nyt inklusionsprojekt. Projektet skal give eleverne viden og værktøjer om handicap og inklusion, så de kan bidrage aktivt til, at alle føler sig som en del af klassens fællesskab.

Projekt Alle Med skal give danske skoleelever en bedre forståelse af, hvad inklusion betyder og hvad det vil sige at have et handicap. Og eleverne skal modtage konkrete værktøjer til at gøre klasselokalet og skolegården til et inkluderende sted at være. Sådan er ambitionen i det nye inklusionsprojekt, som DH i samarbejde med Danske Skoleelever har sat i gang til det nye skoleår.

Flere inklusionsprojekter har i de senere år haft fokus på at klæde lærerne godt på. Og selvom inkluderende undervisning er vigtigt, så er den sociale inklusion i klassen helt essentielt, hvis inklusionen skal lykkes.

”Vi ved, at der er en stærk sammenhæng mellem elevernes sociale trivsel og det faglige udbytte i skolen, så derfor er det godt, at vi i projektet sætter fokus på netop fællesskabet i klassen. Jeg håber, at DH sammen med Danske Skoleelever bidrager til, at inklusionen kommer til at virke helt ude i skolegården”, siger DH’s formand Thorkild Olesen.

Foredrag og workshops på skoler i hele landet

Den indsats bliver styrket gennem projekt Alle Med. Her vil Frontløbere, unge frivillige med og uden handicap holde oplæg på skolerne, fortælle om deres erfaringer og lave øvelser med eleverne. Alt sammen for at give eleverne en større viden om de udfordringer, som deres klassekammerater kan have, og hvordan de kan hjælpe til, at fællesskabet i klassen bliver stærkere.

Uddannelsen af Frontløberne og projektets aktiviteter gennemføres og koordineres i samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH). Det er ambitionen, at intet mindre end 540 skoler skal besøges, samt at der afholdes 160 oplæg og 54 workshops i hele landet.

Du kan klikke her for at komme til projektets hjemmeside på Allemed.dk

Du kan klikke her for at læse mere om projektet og baggrunden for det på DH’s egen hjemmeside.

jh@handicap.dk