Du er her:

Nytænkende inklusionsprogram i Aarhus

12. august 2016

En aarhusiansk skole går nye veje for at forbedre inklusionen. Fra det nye skoleår er et banebrydende inklusionsforsøg startet op i to 0. klasser.

Inklusionsprogrammet hedder Nest-undervisning og starter i disse dage i to 0. klasser på Katrinebjergskolen. Her blandes fire børn med autisme sammen med 12 børn uden i hver af de to klasser.

I stedet for at børn med autisme får specialpædagogisk undervisning uden for klasselokalet, så er næsten al undervisning i Nest-klassen fælles for eleverne. Idéen med Nest-programmet er nemlig at ophæve skellet mellem den almene folkeskoleklasse og specialskolerne. I stedet for at børn med særlige udfordringer skal passes ind i den almene folkeskole, bliver Nest-undervisningen tilrettelagt med udgangspunkt i behovene hos eleverne med særlige behov. På den måde skabes et trygt undervisningsmiljø, som viser sig at gavne alle elever i klassen.

”Det er meget positivt, at Aarhus Kommune tænker i nye baner og nu afprøver Nest-konceptet i Danmark. Det er en spændende og nytænkende tilgang til inklusion, hvor undervisningen er tilrettelagt på elevernes præmisser. Jeg håber, at projektet i Aarhus vil vise, at inklusion kan gavne alle elever, når der er de tilstrækkelige ressourcer til stede, når lærerne har viden om handicap og når de fysiske rammer er tilpasset eleverne. Jeg er spændt på at følge projektets resultater” siger DH’s formand, Thorkild Olesen.”

Tryghed og ro 

I Nest-programmet er der tænkt grundigt over indretningen af klasselokalet. Det betyder bl.a., at klasselokalet er indrettet med flere små ”oaser”, hvor børnene kan trække sig tilbage i for at arbejde eller holde pauser i samtidig med, at fx undervisningsmaterialer og legetøj er pakket væk eller overdækket, så det ikke distraherer blikket eller tankerne.

Derudover sørger lærerne hele tiden for, at eleverne kender skemaet og ved, hvad, hvornår og hvorfor, de skal arbejde med det, de skal. Der lægges stor vægt på ro, respekt og tryghed.

Nest-undervisning tager afsæt i at læring skal finde sted i en omsorgsfuld rede, der er danske ord for det engelske nest. Her er færre elever og flere lærere. Midlerne til et lavere elevtal og ekstra lærere bliver fundet ved at af bringe ressourcerne fra de specialpædagogiske og almenpædagogiske områder sammen.

Inspirationen er hentet fra et lignende program i New York, hvor flere forsøg viser, at børn med autisme i Nest-klasser klarer sig fagligt på samme niveau som deres jævnaldrende, samtidig med at andre børn i klassen også løftes fagligt, socialt og adfærdsmæssigt.

På længere sigt er målet, at andre folkeskoler og kommuner bliver inspireret, så Nest-programmet spredes, og andre også kommer med i den aarhusianske udgave af Nest. 

jh@handicap.dk