Du er her:

Ombudsmand: folkeskolen skal sikre børn med handicap lige adgang til leg og undervisning

14. april 2016

Ombudsmanden har netop udgivet sin rapport om handicaptilgængelighed på Skovvangskolen i Allerød. I rapporten sætter Ombudsmanden fokus på alle børns ret - uanset handicap - til lige adgang til leg og undervisning og henviser til både handicapkonventionen og børnekonventionen. Ombudsmandens arbejde støtter op om DHs arbejde med at forbedre forholdene for mennesker med handicap. Især på områderne tilgængelighed, rettigheder og inklusion i uddannelse.

Folketings Ombudsmand har netop udgivet en 48 sider lang rapport om handicaptilgængelighed på Skovvangskolen i Allerød. Rapporten er blevet til på baggrund af Ombudsmandens tilsynsbeøg på Skovvangskolen september 2015. 

Tilgængelighed på uddannelsessteder er Ombudsmandens fokus i år 

Tilsynsbesøget er et led i Ombudsmandens arbejde med at føre tilsyn med handicaptilgængelighed på offentlige skoler. I dette arbejde tager Ombudsmandens medarbejdere på tilsynsbesøg i udvalgte bygninger og deres udendørsområder for at undersøge, om faciliteterne er tilgængelige for alle brugere. Fokus for tilsynsbesøgene er i år tilgængelighed på uddannelsessteder. Skovvangskolen med dens 5 centerklasser for elever med bevægelseshandicap, er en af skolerne, der har fået tilsynsbesøg i år. 

"Alle børn - uanset bevægelseshandicap - har behov for at lege og indgå i samspil med andre børn"

Tilsynsbesøget har givet anledning til flere anbefalinger fra Ombudsmandens side. Blandt andet, at skolen etablerer legefaciliteter, der tilgodeser elever med forskellige former for bevægelseshandicap og deres behov for at lege og indgå i samspil med andre børn. For som det er nu, er Skovvangskolens elever med bevægelseshandicap afskåret fra at deltage i leg på legepladsen. Det er problematisk, skriver Jørgen Steen Sørensen i sin rapport, og han har i den forbindelse bedt om at modtage underretning fra Allerød Kommune om, hvilke tiltag kommunen træffer om legefaciliteter for eleverne med bevægelseshandicap:

"Jeg er helt opmærksom på, at der kan være budgetmæssige problemer på området. Men det er afgørende, at alle børn uanset handicap har adgang til undervisning og mulighed for at deltage i leg i frikvartererne. Folkeskoler, der har elever med bevægelseshandicap, må derfor blandt andet sikre passende tilgængelighed til faglokaler og legefaciliteter", udtaler ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i et nyhedsbrev om besøget på Skovvangskolen.

Besøget har også foranlediget andre anbefalinger fra Ombudsmandens side. Blandt andet fremhæver Ombudsmanden, at elever, der fritages for undervisning på grund af deres handicap, i stedet skal tilbydes anden undervisning.

Skovvangskolen vil bruge Ombudsmandens besøg som løftestang 

Skovvangskolen har gjort sig mange posivtive erfaringer med Ombudsmanens tilsynsbesøg, skriver folkeskolen.dk. En af erfaringerne, som skolen har gjort sig er, at der er mange regler - også om små forhold - der skal overholdes. Der skal fx være en vis afstand mellem toilet og hæve-sænkebord på et plejetoilet. Ligesom der er krav for, hvilken lux, der skal være i belysningen. Derfor oplever skolen også Ombudsmanden som en god sparringspartner, der med sin specialviden har fået sat fokus på forhold, der kan gøres bedre i forhold til handicaptilgængelighed. Forhold, som skolen ikke selv ville mærke til.

Skolen ser også Ombudsmandens rapport som en hjælp til at få afklaret, hvilke forhold skolen selv skal rette op på, og hvilke kommunen bør stå for:

"Når vi får et påbud, skal det opfyldes, men når ombudsmanden giver en anbefaling, skal ansvaret placeres for, hvem der skal opfylde det. Men hans rapport hjælper os til at se, hvad vi selv skal sørge for, og hvor vi skal have kommunens tekniske afdeling ind over", siger afdelingsleder for centerafdelingen og leder af skolens indsats med arbejdsmiljøet, Anne Gundlund.

Læs mere om Ombudsmandens tilsynsbesøg på Skovvangskolen

Læs mere om, hvordan Skovvangskolen vil bruge Ombudsmandens besøg som løftestang 

"Tilsyn med handicaptilgængeligheden på Skovvangskolen" kan læses her

kkgs@handicap.dk