Du er her:

Patienter skal beholde deres erstatning

1. marts 2017

Sæt gang i forhandlinger om en mere retfærdig ordning for patienterstatning. Det skriver DH sammen med Forbrugerrådet Tænk og Danske Patienter i et fælles brev til sundhedsministeren.

En patient, der har fået en erstatning, fordi vedkommende er blevet skadet under behandling i sundhedsvæsnet, kan ikke vide sig sikker. Anker man sagen - eller gør regionen det - kan Ankenævnet for Patienterstatning nedsætte eller annullere erstatningen.

Det sætter patienten i et stort dilemma. Ofte har hun eller han behov for at bruge pengene fra erstatningen på hjælpemidler, til hensigtsmæssig indretning af hjemmet e.l.

"Når man har fået tilkendt erstatning, så må man formode, at sagen er afsluttet. Så skal man ikke sætte pengene i banken i forventning om, at der kommer et tilbagebetalingskrav på et senere tidspunkt. Det er ikke et retfærdigt system", siger Thorkild Olesen.

Den daværende sundhedsminister lovede at tage sagen op med sundhedsordførerne i sidste efterår. Men der er ikke sket noget endnu.

DH har derfor sammen med Forbrugerrådet Tænk og Danske Patienter skrevet et nyt brev til fungerende sundhedsminister Karen Ellemann. Budskabet er: Lav en ny ordning, der skaber mere tryghed for patienter, der er kommet til skade. Kun patienter, der ikke er i god tro og har afgivet forkerte oplysninger, skal fremover kunne fratages erstatning.

Læs brevet her

tk@handicap.dk