Du er her:

Patienter skal ikke flås ved tabte ankesager

14. september 2016

248 patienter har gennem de seneste 3 ½ år fået frataget en tilkendt skadeserstatning, efter at sagen er blevet anket. Urimeligt, mener DH, og kræver ny ordning med mindre usikkerhed for patienterne.

En patient, der har fået en erstatning, fordi vedkommende er blevet skadet under behandling i sundhedsvæsnet, kan ikke vide sig sikker. Anker man sagen - eller gør regionen det - kan Ankenævnet for Patienterstatning nedsætte eller annullere erstatningen.

Det sætter patienten i et stort dilemma. Ofte har hun eller han behov for at bruge pengene fra erstatningen på hjælpemidler, til hensigtsmæssig indretning af hjemmet e.l.

"Når man har fået tilkendt erstatning, så må man formode, at sagen er afsluttet. Så skal man ikke sætte pengene i banken med formodningen om, at der kommer et tilbagebetalingskrav på et senere tidspunkt. Sådan bør systemet ikke fungere", fastslår Thorkild Olesen.

DH har derfor sammen med Forbrugerrådet Tænk og Danske Patienter skrevet til Sophie Løhde og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Budskabet er: Lav en ny ordning, der skaber mere tryghed for patienter, der er kommet til skade. Kun patienter, der ikke er i god tro og har afgivet forkerte oplysninger, skal fremover kunne fratages erstatning.

Læs brevet her

 

tk@handicap.dk