Du er her:

Personer med handicap skal prioriteres i beskæftigelsesindsatsen

17. december 2014

Beskæftigelsesindsatsen skal sikre at flere personer med handicap opnår beskæftigelse. Det skal prioriteres politisk, og ledige med handicap må derfor ikke forblive overset, når regeringens ekspertudvalg vedrørende beskæftigelsesindsatsen for ikke - arbejdsmarkedsparate kommer med sine anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats i starten af det nye år. Det var DHs hovedbudskab til en lydhør beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen ved mødet med ministeren tirsdag.

Beskæftigelsesindsatsen skal sikre at flere personer med handicap opnår beskæftigelse. Det skal prioriteres politisk, og ledige med handicap må derfor ikke forblive overset, når regeringens ekspertudvalg vedrørende beskæftigelsesindsatsen for ikke - arbejdsmarkedsparate kommer med sine anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats i starten af det nye år. Det var DHs hovedbudskab til en lydhør beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen ved mødet med ministeren tirsdag.


Ledgiheden blandt personer med handicap er stor

DH havde taget initiativ til at mødes med den nye men erfarne beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen, for at drøfte handicaprelevante emner på den aktuelle beskæftigelsespolitiske dagsorden. 

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg ledet af tidligere skatteminister Carsten Koch, som i starten af det nye år vil komme med en udredning samt anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats for ikke - arbejdsmarkedsparate ledige. Anbefalingerne vil indgå som et vigtigt element i de politiske drøftelser om beskæftigelsespolitikkens fremtid, og derfor var DHs formand Thorkild Olesen klar i sit budskab til ministeren: Beskæftigelse for mennesker med handicap skal prioriteres politisk, og der skal investeres kraftigt i blandt andet bedre og større anvendelse af de handicapkompenserende ordninger og revalidering, for at det kan lykkes. Til gengæld kan det betale sig.

Ministeren var lydhør over for behovet for at undersøge, hvorfor ordninger som personlig assistance, mentor og hjælpemidler fortsat anvendes for lidt, og hvad der kan gøres for at sikre, at ordningerne bringes langt mere i spil i indsatsen, og gav grønt lys for at indlede en konkret dialog herom. 

Læs artikel i Jyllandsposten om potentialet i at anvende de kompenserende ordninger mere

På mødet blev forskelsbehandlingsloven også drøftet. DH er bekymret for, at arbejdsgiverne fortolker loven på en måde, som skader virksomhedernes lyst til at ansætte personer med handicap og fleksjobbere. DH bad ministeren sikre et oplyst grundlag om loven og mere viden til virksomhederne, så de ved, hvilke forpligtelser de har som følge af loven. Ministeren delte DH's bekymringer og DH ser derfor frem til politisk handling på dette område.