Du er her:

Principiel vigtig afgørelse: Frit skolevalg gælder også for børn med handicap!

21. april 2015

En kommune kan ikke alene på grund af prisen på et specialundervisningstilbud afvise en elevs ønske om at benytte det frie skolevalg på specialundervisningsområdet. Det slås fast i ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmands Børnekontor.

I en pressemeddelelse udtaler ombudsmand Jørgen Steen Sørensen:

”Som lovgivningen er formuleret, kan en kommune kun afslå et ønske om at benytte det frie skolevalg på specialundervisningsområdet, hvis det ønskede specialundervisningstilbud er ’mere vidtgående’. Dette indebærer efter min opfattelse, at kommunen må vurdere selve indholdet af tilbuddet og ikke alene kan lægge vægt på prisen for det ønskede tilbud, som det var tilfældet i denne sag”.

Sagen, der er behandlet i Ombudmandens Børnekontor, drejede sig om en skoleelev, som skulle have specialundervisning. Eleven og hans mor ønskede, at han skulle gå på en specialskole i en anden kommune. Elevens egen kommune havde en lignende skole, og det var kommunens vurdering, at begge skoler var egnet til at dække elevens undervisningsbehov. Den skole, som eleven ønskede, var imidlertid 220.000 kr. eller ca. 50 % dyrere på årsbasis end kommunens egen lignende skole. Kommunen besluttede herefter, at det ønskede tilbud var ”mere vidtgående”, fordi det var væsentligt dyrere end kommunens eget tilbud. Kommunen lagde således alene vægt på prisen. Det er efter ombudsmandens opfattelse ikke i overensstemmelse med lovgivningen.

I Danske Handicaporganisationer (DH) er der tilfredshed med Ombudsmandens afgørelse:

”Jeg er meget glad for, at Ombudsmanden har slået fast, at ordningen om frit skolevalg også gælder for elever med handicap, der har behov for et specialundervisningstilbud. Det må også få betydning i de mange kedelige sager, hvor kommunerne hjemtager elever med handicap til deres egne nyoprettede undervisningstilbud, fordi de er billigere end nabokommunens. Som jeg læser Ombudsmandens udtalelse, må kommunerne nu ændre på den praksis, for nu har ombudsmanden slået fast, at kommunen ikke kan afvise et specialskoletilbud i en anden kommune, alene med henvisning til prisen” siger DH’s formand Thorkild Olesen.

Læs Ombudsmandens afgørelse her:

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/frit_skolevalg_paa_specialundervisningsomaadet/redegoerelse/