Du er her:

Produkter skal også være for mennesker med handicap

19. januar 2017

Thorkild Olesen skriver i Jyllands-Posten om et nyt EU-direktiv, der vil sikre, at alle produkter også kan bruges af mennesker med handicap. Et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener formanden.

Af: Thorkild Olesen, formand Danske Handicaporganisationer (DH)

Hæveautomater, som ikke kan bruges af blinde. E-bøger, der ikke passer med oplæsningsprogrammer til ordblinde og svagtseende. Og hjemmesider med uoverskuelig opsætning, som afholder mennesker med kognitive handicap fra at handle dagligvarer på nettet.

I dag møder mennesker med handicap mange udfordringer, der gør det svært at deltage i samfundet på lige fod med andre.

Men der er godt nyt. I EU forhandles der lige nu om et nyt tilgængelighedsdirektiv. Direktivforslaget behandles i øjeblikket i Europa-Parlamentet, og vi har i DH en god dialog med den danske europaparlamentariker Morten Løkkegaard (V), der er parlamentets ordfører på tilgængelighedsdirektivet.

Sagen er overset i danske medier, men vil betyde store fremskridt: I fremtiden kan mennesker med handicap gøre brug af de samme produkter og ydelser som alle andre. Som det er i dag, er der ingen krav om, at der skal tages hensyn til mennesker med handicap på private hjemmesider, i apps eller ved billetautomaten. Eksempelvis har jeg selv store problemer med at købe flybilletter på nettet, fordi jeg er blind.

Det bliver lavet om, hvis det nye tilgængelighedsdirektiv bliver indført. I Danske Handicaporganisationer (DH) støtter vi direktivet. Det vil gøre hverdagen bedre og nemmere for alle mennesker med handicap.

Sikrer de samme krav overalt

Nogle erhvervsfolk vil ved første øjekast måske være kritiske over for nye krav. Men for virksomheder og producenter er tilgængelighedsdirektivet faktisk også gode nyheder. I dag er der forskellige lovgivninger på forskellige områder i forskellige lande. Det er noget rod. Det nye direktiv dækker alle medlemslande i EU og sikrer de samme tilgængelighedskrav.

Det er eksempelvis en stor fordel for mobiltelefonproducenterne, at der er de samme krav til opsætning og brugervenlighed for mennesker med handicap i alle lande, når telefonen skal sælges. Det mindsker produktionsomkostningerne og forbedrer muligheden for at drage fordel af det indre markeds potentiale.

Samtidig stiger efterspørgslen på varer, der også kan betjenes af mennesker med handicap. Det er potentielt set et stort marked at udvikle e-bøger, mobiltelefoner og hjemmesider, der kan betjenes af de 80 millioner mennesker med handicap, der findes i EU. Også gruppen af ældre vil få glæde af forbedringerne. En gruppe, der kun bliver større i de kommende årtier i Europa.

Mennesker med handicap oplever mange udfordringer i samfundet. Det nye direktiv løser ikke alle problemer, men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Mennesker med handicap får langt bedre muligheder for at være med i samfundslivet, når de kan bruge hjemmesider, hæveautomater og produkter som alle andre.