Du er her:

Foto: Test

Projekt Mening og Mestring videreformidler deres erfaringer

1. oktober 2015

Med baggrund i sin gode erfaring med metoden vidensbaseret rådgivning og psykoedukation, var Klaus Kristensen inviteret til at holde oplæg på psykologiforeningens møde i forrige uge. Psykoedukation er en vigtig men ofte overset indsats i jobcentrene.

Kognitive vanskeligheder bliver overset i jobcentrene

Jobcentermedarbejderen har ikke den nødvendige ekspertise og viden til at kunne få øje på de kognitive funktionsnedsættelser hos borgeren. I stedet for at basere sig på viden om borgerens kognitive profil, kommer jobcentermedarbejderen ofte til at agere ud fra det umiddelbare symptombillede, borgeren udviser.

I psykologforeningen mener man derfor, at der i jobcentrene er behov for psykologer til at opkvalificere arbejdet med borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder.

Vidensbaseret rådgivning og psykoedukation

Dansk Psykolog Forening har været meget interesseret i DHs projekt "Mening og Mestring" og i den metode, der anvendes i projektet - vidensbaseret rådgivning og psykoedukation. 

"Metoden går ud på at få udarbejdet en grundig kognitiv undersøgelse af borgerens vanskeligheder samt at formidle dette til både borger og sagsbehandler, så de forstår, hvad vanskelighederne betyder i dagligdagen. Når borger og sagsbehandler har etableret en fælles viden om problemet, er der et grundlag for at finde den rigtige kompenserende ordning, så borgeren kan komme til at fungere på arbejdsmarkedet med relevant kompensation". Det udtaler Klaus Christensen til psykologiforeningens nyhedsbrev.

Projekt Mening og Mestring videreformidler deres erfaringer

Klaus Christensen er psykolog i Spastikerforeningen og har i mange år arbejdet med arbejdsmarkedsprojekter for mennesker med kognitive vanskeligheder.

Med baggrund i sin gode erfaring med metoden vidensbaseret rådgivning og psykoedukation, var Klaus Kristensen inviteret til at holde oplæg på psykologiforeningens møde i forrige uge. Klaus Kristensen stod for aftenens andet oplæg, hvor han kom med sine bud på, hvordan man med vidensbaseret rådgivning og psykoedukation kan opkvalificere arbejdet med borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder.

Projektet "Mening og Mestring" udvikler i samarbejde med 4 jobcentre og 9 handicaporganisationer vidensbaseret rådgivning og psykoedukation som metode for borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Læs hele artiklen dp.dk

mro@handicap.dk