Du er her:

Regeringen indgår ny økonomisk aftale med regionerne om sundhed og kollektiv trafik

7. juni 2018

Regionernes vigtigste opgave er sygehuse og praksissektoren, bl.a. de praktiserende læger. Sundhed fylder også mest i den aftale, der blev indgået i tirsdags.

Flere penge til psykiatri og anden sundhed

Regionerne får 200 mio.kr. til psykiatrien.

”Det er godt med styrkelsen af psykiatrien. Alle skal have mulighed for et sundt og godt liv - også mennesker med psykiske handicap og lidelser. Det er dyrt at lade være: Forebyg  med den rigtige hjælp og behandling tidligt. Vi skal gerne endnu længere i fremtiden. Vi håber, Folketinget vil lægge flere penge oveni, når det skal tage stilling til en ny psykiatriplan til efteråret”, siger Thorkild Olesen.

Der afsættes 800 mio.kr. til det øvrige sundhedsområde.

2 pct. produktivitetskrav afskaffes

DH er tilfredse med, at dette krav forsvinder. Afløserne hedder teknologibidrag og nærhedsfinansiering. Det sidste skal styrke sammenhængende patientforløb og forebygge genindlæggelser. Det er positivt, men DH vil se, om det kommer til at virke i praksis.

Tillid om Aktiv Patientstøtte rulles ud

Det bekræftes i aftalen, at regionerne skal tilbyde Aktiv Patientstøtte, som er telefonisk støtte til mennesker med kronisk sygdom.

Kortere ventetider på offentlig høreapparatbehandling

Det erkendes, at ventetiderne er for lange og skal bringes ned. Der følger dog ikke penge med, men regionerne skal fx forsøge at trække mere på privat kapacitet.

Genoptræningsplaner

DH har sat fokus på, at ikke alle patienter med behov for genoptræning får en plan af sygehuset. Det indskærpes i aftalen, at det skal de have. Kvalitetskravene i loven skal overholdes, og regionerne skal sende planen rettidigt til kommunen.   

50 mio.kr. til regionale busruter

DH er glade for dette løft, men tvivler på, at det er nok til at forhindre forringelser i busdriften. Flere regioner melder om besparelser. Det kan gå ud over mennesker med handicap, der ikke har bil og er afhængige af en god kollektiv transport.

Læs aftalen her:  https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-danske-regioner-er-paa-plads