Du er her:

Regeringen kommer med socialpolitisk redegørelse

21. juni 2016

Regeringen kom i går med deres første socialpolitiske redegørelse. Den giver et overblik over målgrupper og indsatser på det sociale område og er derfor et vigtigt skridt for en mere underbygget drøftelse af udviklingen på området, mener DH’s formand Thorkild Olesen.

Den socialpolitiske redegørelse omhandler den sociale indsats for socialt udsatte børn og unge, socialt udsatte voksne og mennesker med handicap. Redegørelsen er bygget op omkring regeringens mål for social mobilitet. På handicapområdet betyder det, at redegørelsen kobler data om forsørgelse med ydelser efter serviceloven, da regeringens sociale mål handler om, at flere mennesker med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Der skelnes overordnet set mellem personer med indikation på et medfødt handicap med betydelig sværhedsgrad og øvrige personer med handicap. For den første gruppe fremgår det, at det er personer, hvor det kan være vanskeligt at forbedre arbejdsevnen. Som eksempel nævnes mennesker med alvorlige hjerneskader eller mennesker med en svær grad af udviklingshæmning. Det fremgår af redegørelsen, at det i mange tilfælde ikke vil være realistisk at udvikle arbejdsevnen for denne målgruppe.

”Jeg synes, det er meget positivt, at der nu foreligger en grundig redegørelse, som kan være udgangspunkt for at drøfte og måle på, hvordan udviklingen er på socialområdet, og hvordan indsatserne virker”, siger Thorkild Olesen.

”Og jeg synes, det er godt, at der er en nuanceret beskrivelse af mennesker med handicap. Det er vigtigt, at regeringen her kommer med en udmelding om, at det ikke for alle mennesker med handicap er beskæftigelse, der er målet. For nogle handler det om at blive så selvhjulpne som muligt og få øget livskvaliteten”, fortsætter Thorkild Olesen.

Det fremgår af redegørelsen, at der ikke på nuværende tidspunkt er centralt indberettede oplysninger om handicaprelaterede ydelser i form af fx hjælpemidler. Det betyder, at mennesker med handicap, der alene modtager hjælpemidler, ikke indgår i redegørelsen, og dermed fylder mennesker med fysisk handicap ikke så meget.

”Regeringen har sat sig som mål, at der i 2018 skal være personstatistik for tildeling af hjælpemidler til personer med handicap, og så vil redegørelsen blive endnu mere præcis. I den forbindelse mener jeg, at det burde være obligatorisk for kommunerne at indberette for merudgiftsydelsen også, så vi får et solidt datagrundlag for hele handicapområdet,” afslutter Thorkild Olesen.

Læs hele redegørelsen her ved at klikke her

mmh@handicap.dk