Du er her:

Regeringen vil gøre det lettere for kommunerne at behandle førtidspensionssager

5. november 2015

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som skal gøre det administrativt lettere for kommunerne både at tilkende førtidspension i de såkaldte ’glatsager’. Men også at give afslag på ansøgninger på det foreliggende grundlag, hvor kommunen anser det for helt åbenbart, at der skal gives afslag. Thorkild Olesen er skeptisk over for bagtanken og opfordrer kommunerne til at sikre en ordentlig sagsbehandling i førtidspensionssager.

I dag skal alle sager, hvor der skal tilkendes førtidspension, vurderes i kommunens rehabiliteringsteam. Også selvom det er en såkaldt ’glatsag’, det vil sige, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle personens arbejdsevne, fordi borgeren har en alvorlig sygdom eller handicap.

"Det kan give god mening i disse sager, at kommunerne får mulighed for at speede processen lidt op. Der kan være lange ventetider på at komme for rehabiliteringsteamet, og mange kommuner er desværre alt, alt for dårlige til at sørge for, at disse borgere får den behandling og ro om deres forsørgelse, som de har brug for", siger Thorkild Olesen.

"Men dette forslag går et skridt for langt, for nu vil kommunerne også kunne give et hurtigt afslag til de borgere, som søger om førtidspension på det foreliggende grundlag. Og det mener vi ikke i handicaporganisationerne er den rette vej at gå. Der skal være en ordentlig, grundig sagsbehandling af alle borgere, som søger om førtidspension. Ikke mindst for borgernes følelse af retssikkerhed", fastslår Thorkild Olesen.

"Vi ønsker derfor ikke, at kommunerne skal have muligheden for dette, når det gælder afslag, men det er fint, når det gælder tilkendelser. I det mindste skal kommunerne i alle sager, hvor en borger selv mener, at de er så langt fra arbejdsmarkedet, at de søger om førtidspension, overveje om sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på at vurdere behovet for et ressourceforløb", slutter Thorkild Olesen.

me@handicap.dk