Du er her:

Rundspørge: DH-afdelinger oplever besparelser på handicap

19. december 2018

Ja, vi oplever besparelser på handicapområdet i vores kommune. Sådan lyder det fra over halvdelen af DH's lokalafdelinger i en ny rundspørge.

70 procent af DH's lokalafdelinger oplever besparelser på handicapområdet i deres kommune.

I en rundspørge har Danske Handicaporganisationer spurgt de 97 lokalafdelinger, hvad de oplever af besparelser. 67 lokalformænd har svaret på spørgeskemaet, hvoraf 47 siger, at de oplever besparelser.

Det er områder som specialundervisning i folkeskolen, botilbud, socialpædagogisk støtte og hverdagsaktiviteter, at der bliver skåret, ifølge lokalformændene.

Kommunerne er presset i forhold til at få økonomien til at hænge sammen, lyder svarene fra størstedelen af afdelingerne.

Mindre besparelser, flere investeringer

Fra DH's side mener vi, at de mange besparelser i kommunerne kræver, at vi hjælper kommunerne mere.

Hvert år skal kommunerne overholde et udgiftsloft udstukket af Folketinget. Vi så gerne, at moderniserings- og effektivitetsbidraget blev afskaffet. Desuden bør der være en bagatelgrænse for, hvornår kommuner skal sanktioneres for at overskride budgettet. Den nuværende budgetlov resulterer i mindre velfærd i kommunerne.

I kommunerne er der også brug for at sætte tidligere ind og investere mere langsigtet på handicapområdet.

Et eksempel:

Flere lokalafdelinger svarede, at besparelserne blandt andet var på det socialpædagogiske område. Manglende socialpædagogisk støtte kan resultere i, at mennesker med ADHD udvikler usunde adfærdsmønstre.

Det kan spare samfundet for mange penge, hvis man tidligt griber ind og giver den rette støtte.