Du er her:

Samråd om de sociale mål og kontanthjælpsloftet

22. juni 2016

Socialministeren og beskæftigelsesministeren var kaldt i samråd i går i Folketinget. Her blev regeringens nye sociale mål og kontanthjælpsloftet diskuteret.

Socialminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Jørn Neergard svarede i går på spørgsmål om de 10 nye sociale mål og kontanthjælpsloftet. Her ville flere partier gerne vide, hvordan det sociale mål om færre hjemløse hænger sammen med kontanthjælpsloftet, der med en reduktion af boligstøtten kan betyde det stik modsatte.

På samrådet var spørgsmålene især rettet mod beskæftigelsesminister Jørn Neergard. Det skyldes, at kontanthjælpsloftet primært har fokus på at reducere de økonomiske ydelser til borgere på kontanthjælp, men at denne gruppe indeholder en stor gruppe af mennesker, som ikke reagerer på økonomiske incitamenter.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard anerkendte, at der er en stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsparate, og at de mennesker bliver ramt ekstra hårdt af kontanthjælpsloftet, fordi de derfor ikke bare kan finde sig et arbejde. Men beskæftigelsesministeren gjorde det klart, at dette er bevidst, da det er en ambition for regeringen, at der er en økonomisk forskel på at være i job eller uden for arbejdsmarkedet.

Vigtigt at der ryddes op i kontanthjælpssystemet

Danske Handicaporganisationer noterer sig regeringens mål og ministerens holdning. Men samtidig ønsker DH at minde Jørn Neergaard om sine udtalelser fra diskussion om kontanthjælpsloftet tidligere i år, hvor ministeren sagde, at reduktionen af kontanthjælpsydelsen skulle kombineres med en oprydning i kontanthjælpssystemet. Jørn Neergard udtalte på det tidspunkt, at der er en stor gruppe af borgere på kontanthjælp, som i virkeligheden hører til i ressourceforløb, på en anden ydelse eller noget helt tredje.

Det er DH’s forventning, at Jørn Neergaard vil stå ved sine udtalelser og fremadrettet vil arbejde for, at dem, der ikke hører til på kontanthjælp, kommer ind i et andet forløb. For DH er der en vigtig prioritet, at personer med handicap, som er uden for arbejdsmarkedet, ender på den rette hylde, hvad enten det eksempelvis er førtidspension, fleksjob eller en opkvalificering af kompetencer.

jh@handicap.dk