Du er her:

Samråd om kontanthjælpsloft og 225-timers regel

23. februar 2016

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd om kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. På samrådet den 26. februar, skal ministeren redegøre for, hvordan han vil skaffe job til de mange, der bliver berørt af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. På samrådet den 1. marts, skal ministeren redegøre for, hvordan han vil sikre billige boliger til de, som - med kontanthjælpsloftet - ikke længere har råd til deres bolig.

Første samråd handler om jobskabelse

Ministeren vil på det første samråd blive bedt om at redegøre for, hvordan han vil skabe job til dem, der bliver ramt af L113 - kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. Følgende spørgsmål, som er stillet af Finn Sørensen, Enhedslisten, danner udgangspunkt for samrådet:  

Spørgsmål A: ”Hvad vil ministeren gøre for at skaffe jobs til de ca. 24.000 modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, der forventes at blive ramt af kontanthjælpsloftet, og hvad vil ministeren gøre for at skaffe job til de ca. 7.000 personer, der forventes at blive ramt af 225-timersreglen, herunder de ca. 700 familier, hvor den ene eller begge helt vil miste kontanthjælpen?”.

Spørgsmål B: ”Vil ministeren anerkende, at reglerne om kontanthjælpsloft og 225-timersregel vil ramme tusindvis af mennesker, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af misbrugsproblemer, fysiske og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?”.

Andet samråd handler om behovet for billige boliger

Ministeren vil på det andet samråd bl.a. blive bedt om at redegøre for, hvordan han vil sikre, at der er billige boliger til dem, der ikke længere har råd til deres nuværende bolig som følge af kontanthjælpsloftet.

Læs også DHs andre nyheder om L113:

Læs nyhed på DHs hjemmeside: Høring om konsekvenser af kontanthjælpsloftet 

Læs nyhed på DHs hjemmeside: DH: Lov om kontanthjælpsloft skal stoppes

Læs nyhed på DHs hjemmeside: Hård kritik af lovforslag om kontanthjælpsloft

me@handicap.dk