Du er her:

SBi starter nyt hold på masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed

20. april 2017

Tag din viden om tilgængelighed skridtet videre med en masteruddannelse på Aalborg Universitet København

Arbejder du med tilgængelighed? Og kunne du tænke dig at få den nyeste viden og nye metoder på feltet, der styrker din faglighed, din virksomheds konkurrenceevne og løfter kvaliteten af byggeriet? Så er masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed på Aalborg Universitet København måske noget for dig. Hør mere på informationsmøder i Aarhus og København april 2017.

På Aalborg Universitet København kan du som det eneste sted i Norden tage en akademisk masteruddannelse i tilgængelighed og universelt design. Med uddannelsen bliver du en af de første specialister på et område, som har stigende politisk bevågenhed i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, hvor de nationale bygningsreglementer gennem de senere år har skærpet kravene om tilgængelighed og universelt design.

Masteruddannelsen åbner op for en nuanceret og nytænkende tilgang til tilgængelighed i byggeriet, der rækker ud over bygningsreglementets minimumskrav. Det handler om at sikre alle lige adgang til det offentlige rum, uanset om man er barn, ældre, forældre med barnevogn eller har et handicap – noget, som i stigende grad anerkendes som en fundamental kvalitet i det byggede miljø.

Som masterstuderende får man dyb indsigt i dansk og international lovgivning og rettighedsprincipper. Uddannelsen gennemgår den nyeste forskningsbaserede viden, og den studerende får metoder til at analysere brugerbehov og skabe og kvalitetssikre tilgængelige løsninger, uden at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet. Uddannelsen styrker den studerendes formidlingsmæssige evner og giver redskaber til at implementere tilgængelighed og universelt design i virksomheden og i byggeprocessen fra kravspecificering til udførelse.

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med byggeri, det kan både være i forbindelse med kravspecificering, rådgivning, projektledelse og udførelse eller byggesagsbehandling. Uddannelsen er et toårigt deltidsstudium, der er tilrettelagt, så den kan gennemføres ved siden af et fuldtidsarbejde. Uddannelsen foregår i København på Aalborg Universitet i Sydhavnen.  

Nyt hold starter september 2017. Tilmeldingsfrist 1. juni 2017. Læs mere om uddannelsen og tilmelding på www.evu.aau.dk/master/mudt

Informationsmøder i Aarhus og København i april

Hør mere om uddannelsen på informationsmøder i Aarhus og København i april, hvor du får lejlighed til at tale med undervisere og tidligere studerende.

Informationsmøde i Aarhus, 20. april 2017 kl. 15.30-16.30, Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C

Informationsmøde i København, 24. april 2017 kl. 15.30-16.30, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmeld dig informationsmøderne på www.evu.aau.dk/master/mudt