Du er her:

Skolen skal også være for børn med handicap

10. maj 2018

Debatindlæg i Nordjyske om det høje fravær. Skolen skal bedre inkludere børn med handicap og sikre sygeundervisning.

Debatindlæg bragt i Nordjyske torsdag 10. maj

Af: Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

I flertallet af landets kommuner har over hver tiende skoleelev et højt fravær (mere end 10 procent).

Det viser en ny rapport fra Undervisningsministeriet.

Det går ud over fagligheden og kalder på omgående politisk opmærksomhed.

Nyheden viser nemlig, at der er brug for mere viden om handicap og dermed bedre inklusion på landets skoler.

I handicaporganisationerne hører vi ofte, at mange børn med handicap ikke kommer nok i skole. Det kan være børn med gigt eller epilepsi, der ofte må blive hjemme på grund af behandlinger i sundhedsvæsnet.

Denne gruppe har brug for kompenserende indsatser, f. eks. sygeundervisning, som skolerne skal tilbyde elever med højt sygefravær.

Det sker ikke i tilstrækkelig grad i dag. Og det kan dreje sig om elever med ADHD eller autisme, der ikke trives i skolen og lider af skolevægring.

Netop den gruppe fremhæves også i rapporten fra Undervisningsministeriet.

Jeg vil gerne slå fast, at ADHD eller autisme ikke i sig selv udløser mistrivsel og skolefravær. Men hvis skolen ikke kan imødekomme behovene hos et barn med handicap, trives barnet ikke.

Det kan udløse stress, angst og dermed fravær fra skolen.

Undersøgelsen bekræfter, at hvis det ikke lykkes at tage hånd om dette fravær på et tidligt tidspunkt, kan det udvikle sig til et langvarigt fravær, hvor eleven ikke kommer i skole og reelt ikke modtager undervisning.

Disse børn skal have et skoletilbud, hvor de reelt bliver inkluderede. I 2016 spurgte vi forældre til børn med handicap om inklusion: Mange oplevede, at der ikke var nok viden om barnets handicap på den enkelte skole, og at barnet ikke fik den rigtige støtte. Børn med handicap vil også være dygtige og lære noget. Uddannelse er vigtig for muligheden for at komme i job. Det gælder for alle mennesker, men som VIVE dokumenterede sidste år er uddannelse ekstra vigtigt for, at mennesker med handicap kan blive aktive på arbejdsmarkedet.