Du er her:

Slut med at spørge om sygdom i slægten

14. april 2016

Nyt lovforslag sætter grænser for, hvad forsikringsselskaber og pensionskasser må spørge borgerne om.

Når en borger ønsker at tegne en forsikring eller pensionsordning, spørger forsikringsselskaber og pensionskasser ofte, om der er eller har været alvorlige sygdomme i slægten. Hvis svaret er ja, risikerer borgeren, at selskaberne afviser at tegne forsikring eller kræver, at det sker på skærpede vilkår - fx i form af en forhøjet præmie.

I dag har Folketinget førstebehandlet et lovforslag, der lægger op til at forbyde selskaberne at indhente og anvende helbredsoplysninger om borgerens slægt.

”Det er et godt forslag. Det er jo ikke sikkert, at man selv bliver syg, selv om der har været udbrud af en arvelig sygdom i tidligere slægtsled. Det er i det hele taget urimeligt, at nogle borgere skal straffes med højere præmier e.l., fordi der er eller har været sygdom i familien”, siger Thorkild Olesen.

DH har afgivet høringssvar til forslaget. Det roser regeringens forslag, men finder, at det burde være mere ambitiøst.

”Forslaget tager ikke fat på de problemer, der knytter sig til, at det stadig er tilladt at indhente og anvende helbredsoplysninger om forsikringstageren selv. Det stiller borgere med kronisk sygdom eller handicap ringere end andre borgere. Det bedste ville være, hvis regeringen indførte et forbud mod at diskrimination på grund af handicap, der også dækkede forsikringsområdet”, slutter Thorkild Olesen.  

Lovforslaget bevarer i øvrigt det nuværende forbud mod at anvende genetiske test for at tjekke en forsikringstagers risiko for at udvikle arvelige sygdomme.

DH’s høringssvar kan ses her: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=forsikring

Lovforslaget kan ses her: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L157/index.htm

tk@handicap.dk