Du er her:

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann besøger handicaporganisationerne

18. september 2015

Karen Ellemann besøgte i dag DHs medlemsorganisationer i Handicaporganisationernes hus. En veloplagt minister blev ledsaget rundt i huset af DHs formand Thorkild Olesen og DHs næstformand, Sif Holst til en række minimøder med DHs medlemsorganisationer.

22 medlemsorganisationer deltog i minimøderne og fremlagde hver især deres mærkesag for ministeren. En række emner gik igen på tværs af handicaporganisationerne. Særligt den pressede retssikkerhed i den kommunale sagsbehandling. Og sammenhæng i indsatsen både for børn og voksne blev nævnt af flere. Derudover gik drøftelserne på, hvordan den rette støtte giver mennesker med handicap mulighed for at bidrage og deltage i samfundet.

Ministeren lyttede og spurgte interesseret ind til de forskellige mærkesager. Hun bed særligt mærke i tillidskrisen mellem kommuner og mennesker med handicap, og at retssikkerhed som tema går igen i medlemsorganisationernes mærkesager. Ministeren sagde, at det er svært og at der ikke er nogle standardløsninger, men ministeren er optimistisk omkring at finde gode løsninger og har sat sig for bordenden i en dialog mellem KL og DH om de kommende forenklinger af Serviceloven.

Ministeren takkede for en god og konstruktiv dialog og for de mange gode input fra medlemsorganisationerne. Som minister for både indenrigs- og socialområdet, ser ministeren muligheder for at arbejde videre med de forskellige problemstilliger som kom frem under minimøderne.