Du er her:

Specialpædagogisk støtte virker

13. marts 2019

En ny evaluering af SPS på ungdomsuddannelser viser, at elever, der modtager SPS overordnet set klarer sig lige så godt som elever uden handicap

Sidste år kunne man læse om Line i Politiken. Line er ordblind, men det blev ikke opdaget før hun gik på universitetet. Derfor måtte Line klare sig igennem folkeskolen og gymnasiet uden støtte og hjælpemidler. I et debatindlæg skriver Line, at hun ”… gennem folkeskolen, gymnasietiden og mit første semester utallige gange har grædt min selvtillid ud i troen på, at jeg var dum.” 

Da Lines ordblindhed blev opdaget, fik hun bevilget specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS. Det betød, at Line oplevede at lære langt mere på sit universitetsstudie.

Lines historie er et eksempel på, hvad en ny evaluering af SPS-ordningen også viser: Støtteordningerne virker og har stor betydning for unge med handicap på ungdomsuddannelserne. Evalueringen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut for Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen har særligt fokus på elever, der har modtaget SPS på baggrund af ordblindhed eller psykiske vanskeligheder.

Undersøgelsen viser, at elever, der har modtaget SPS generelt klarer sig næsten lige så godt som elever, der ikke har modtaget SPS. Elever, der har modtaget SPS på de gymnasiale uddannelser, har samme eller lidt større sandsynlighed for at overgå til videregående uddannelse, sammenlignet med elever, der ikke har modtaget SPS, hvis man tager højde for relevante baggrundsfaktorer som fx forældres uddannelsesniveau.

Elever, der har modtaget SPS, har mindre eller samme sandsynlighed for frafald, sammenlignet med elever, der ikke har modtaget SPS. Elever, der har modtaget SPS på baggrund af ordblindhed, har en markant lavere frafaldssandsynlighed.

SPS-ordningen er altså en god investering, der hjælper med at kompensere for handicap og fastholder elever med handicap i uddannelse. Det er vigtigt, at andre undersøgelser har slået fast, at uddannelse er ekstra afgørende for, at mennesker med handicap senere kommer i job.

Undersøgelsen viser dog også, at SPS-modtagere på erhvervsuddannelserne har lidt større sandsynlighed for at komme i skolepraktik og lidt mindre sandsynlighed for at komme i beskæftigelse efter endt EUD. Det tyder på, at der er behov for at nedbryde fordomme og formidle viden om handicap til virksomhederne.

Der er forskel på, hvordan SPS-modtagere klarer sig, afhængigt af deres handicap. Generelt klarer elever, der har modtaget SPS på baggrund af ordblindhed, sig bedre end elever, der har modtaget SPS på baggrund af psykiske vanskeligheder.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor evalueringen også kan findes

Læs Lines debatindlæg i Politiken her