Du er her:

Stadig lang ventetid på genoptræning

16. februar 2016

Borgerne venter i kortere tid på genoptræning. Men den geografiske ulighed er ikke væk, for der er store forskelle fra kommune til kommune.

Næsten 6 ud af 10 kommuner lever nu op til anbefalingen om, at der højest må være en uges ventetid på genoptræningen, når patienter bliver udskrevet fra hospitalet. Sidste år var det kun 5 ud af 10.

Det viser en undersøgelse, som analysefirmaet Megafon har gennemført for Ældre Sagen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer.

Ventetiden kan derfor bringes ned, hvis kommunerne vil det. Når nu mere end halvdelen af kommunerne kan finde ud af det, så bør resten også kunne.

Undersøgelsen har også set på ventetiden for borgere, der har brug for genoptræning, men ikke har været indlagt. Det er det, der også kaldes genoptræning efter serviceloven. Kun hver tredje kommune leverer træningstilbud inden for en uge til denne gruppe. Men når man har brug for træning, så har ventetid samme konsekvenser, uanset om man har været indlagt eller ej. Hvilken paragraf genoptræningen gives efter, er ikke vigtigt set fra borgernes synspunkt.

Opgaven med at sikre genoptræning til borgerne ligger hos kommunerne, mens det overordnede politiske ansvar ligger hos sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. Hos Danske Handicaporganisationer ser formand Thorkild Olesen gerne, at ministeren træder i karakter.

”Der er behov for en styrket indsats mod lange ventetider for alle former for genoptræning. Tiden må være inde til at stille klare krav til kommunerne, der kan sikre, at borgerne får hjælp til tiden,” siger han.

Ud over ventetid indeholder undersøgelsen også data om brugerinddragelse, organiseringen af specialiseret genoptræning mv.

Find rapport og sammenfatning her