Du er her:

Staten stævnes for aldersdiskrimination ved handicapkompensation

4. marts 2016

Efter en lang politisk kamp for at gøre op med servicelovens aldersgrænser, når det drejer sig om handicapkompensation, har Birte Brejner nu valgt at stævne den danske stat.

Et handicap forsvinder ikke bare fordi man er blevet folkepensionist, og derfor bør de handicapkompenserende ydelser heller ikke høre op, bare fordi man bliver folkepensionist, mener Birte.

Reglerne siger, at mennesker under 65 år med et varigt fysisk eller psykisk handicap er berettiget til hjælp til dækning af såkaldte merudgifter. Dvs. de ekstra udgifter som man har pga. sit handicap, som de fleste personer uden handicap ikke har. Det kan være hjælp til særlig medicin, hjælp til befordring til træning eller behandling, ekstra tøjvask eller hjælp til håndsrækninger i hjemmet mv..

”Det er en yderst relevant sag at få prøvet ved domstolene. Der er ingen af de udfordringer, som ligger til grund for tildelingen af merudgiftsydelsen, som forsvinder, bare fordi man bliver folkepensionist. Dit handicap er fuldstændig det samme og de ekstra udgifter du havde inden folkepensionsalderen er ikke forsvundet. Til gengæld får langt de fleste personer med handicap, en væsentlig dårligere økonomi, når de overgår til folkepension", siger Thorkild Olesen formand for Danske Handicaporganisationer.

Politikens trykte udgave fra den 4. marts har en helsides artikel om Birtes sag.